535603

BDMS หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ซื้อ Swiss Hotel Park Nai Lert (รวมที่ดินและตัวอาคาร) มูลค่า 10,800 ลบ. เพื่อจะพัฒนาโครงการศูนย์สุขภาพครบวงจร BDMS Wellness Clinic เตรียมตอบรับยุค 4.0 เบื้องต้นตีมูลค่าในการพัฒนาอีก 2,000 ลบ.

Image 1/3

อัพเดทวันที่  29 ก.ย. 2559 

ได้มีการเปิดเผยภาพ Perspective บางส่วนของ BDMS Wellness Clinic

Image 1/2

และมีการเทียบให้ดูชัดๆ ว่าระหว่างรพ.ทั่วไปกับศูนย์สุขภาพครบวงจรนั้นต่างกันยังไง

Screen Shot 2559-09-29 at 6.58.10 PM

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ นี่

awards banner_Event banner