บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เสริมศักยภาพธุรกิจค้าส่งของไทย พร้อมชู เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ (AEC Trade Center) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสู่ตลาดค้าส่งนานาชาติอย่างครบวงจรระดับภูมิภาค โดยลงนามสานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ อี้อู (Yiwu) หรือ Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CCC Group) ผู้พัฒนาและบริหารตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเมืองอี้อู สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังกับ AWC สร้างระบบนิเวศให้กับธุรกิจค้าส่งไทยอย่างยั่งยืน โดยมี Mr. Zhao Wenge, President of CCC Group และนายโชคดี วิศาลสิงห์ กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รวมถึงผู้บริหารและผู้ประกอบการกว่า 20 บริษัทชั้นนำและตัวแทนภาครัฐจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมกลุ่มบริษัทชั้นนำและตัวแทนภาครัฐจากประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า “AWC ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เมืองอี้อู และ CCC Group ผู้ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ผลิตไทย ผู้ผลิตจีน และผู้ผลิตจากทั่วโลก โดยการลงนามความร่วมมือร่วมกับ AWC ในวันนี้ เป็นการร่วมขับเคลื่อนเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ที่ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโมเดลใหม่ที่ไม่เคยมีในภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตสินค้าค้าส่งจากทั่วโลกเชื่อมโยงสู่ผู้ซื้อทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยแพลตฟอร์มการค้าส่งแบบบูรณาการ (INTEGRATED BUSINESS PLATFORM) ที่เชื่อมโยงผู้ขายและผู้ผลิตจากทั่วโลกตรงสู่ผู้ซื้อ ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ ยกระดับอุตสาหกรรมค้าส่งให้ตอบทุกโจทย์ของผู้ขายและผู้ซื้อ รวมผู้ผลิตจากทั่วโลกมาอยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาค ให้สามารถสรรหาสินค้าคุณภาพหลากหลาย พร้อมด้วยบริการทางธุรกิจต่างๆ ครบครันในที่เดียว (FULL ASSORTMENT) เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการค้าส่งของประเทศ พร้อมสร้าง Eco-System ของธุรกิจค้าส่งอย่างต่อเนื่อง (NON-STOP OPPORTUNITY) ด้วยความร่วมมือของผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมการค้าต่างๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอย่างแท้จริง”

Mr. Zhao Wenge, President of Zhejiang China Commodities City Group Company Limited หรือ CCC Group เปิดเผยว่า “บริษัทฯ เชื่อมั่นใน AWC ในฐานะผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทยที่มีศักยภาพ และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้ง 2 ประเทศ สานต่อความร่วมมือที่มีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันจากทั้ง CCC Group และ AWC ที่พร้อมเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการให้ประเทศไทยเป็นเกตเวย์และศูนย์กลางทางการค้าและการส่งออกของ Yiwu ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกในการเข้าถึงสินค้าได้ในราคาต้นทาง ตลอดจนช่วยส่งเสริมการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปยังอาเซียน ผ่านเครือข่ายอันแข็งแกร่งของเรา”

Yiwu Thailand Selection Showcase by ATC ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงสินค้าจากเมืองอี้อูแห่งแรกของไทย บนทำเลระดับไพร์มโลเคชั่นย่านประตูน้ำ เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจสำหรับอี้อูในประเทศไทย และให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถเลือกสรรสินค้าได้ในราคาต้นทาง พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ (Solution Service Center: SSC) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยไปแสดงและจัดจำหน่ายที่ประเทศจีนผ่าน “IC Mall” ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าทางออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรวมถึงการขยายต่อไปทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เช่น Tmall.com, JD.com, Alibaba.com, Koala.com, IC_Mall Wechat Application รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมส่งออกสินค้าจากไทยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ของ Phenix Box ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่งทั้งในแง่การบริการจัดการธุรกรรมที่ตรงกับธุรกิจได้ง่ายขึ้น อาทิ Bulk Purchase, Group Purchase, Multi Level Procurement อีกด้วย

AWC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Yiwu Selection by AEC Trade Center และ IC Mall เพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook AEC Trade Center – Pantip Wholesale Destination หรือที่เว็บไซต์ www.aectradecenter-th.com