AP Thailand ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนวัตกรรมการอยู่อาศัย โดยนายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Thailand’s Most Admired Brand 2020 ได้แก่ ‘รางวัลสุดยอดแบรนด์ขวัญใจมหาชน’ กลุ่มบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) และ ‘รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม’ จากผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy? โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยแบรนด์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ การันตีความเป็นแบรนด์คุณภาพของเอพีผ่านเสียงตอบรับจากผู้บริโภค ทั้งในแง่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค ตอกย้ำพันธกิจใหญ่ “EMPOWER LIVING” ในการเป็นองค์กรที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตได้ตามที่ปรารถนา ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต ณ สำนักงานใหญ่ ของเอพี (ไทยแลนด์) ตึกโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก