K Chanond

Ananda Development ได้แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 12 .. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เอเอชเอสพีวี 1 จำกัด (SPV1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าทำรายการเช่าที่ดินบริเวณถ.รัชดาภิเษก จากบริษัท น้ำหนึ่งโฮม จำกัด เนื้อที่รวมประมาณ 3-1-67 ไร่ เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการ Mixed Use ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ค้าปลีก ห้องพักอาศัยหรือโรงแรม โดยได้ลงนามในสัญญาเช่าเมื่อ 19 .. ที่ผ่านมา

Screen Shot 2016-10-25 at 5.33.35 PM

ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วันถัดจากครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน (ค่าเช่าและค่าพัฒนาโครงการ) รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนกว่า 2,605 ลบ.