หลังจากที่ประกาศรับสมัคร Photo Contest 2019: A Place Called Home ครั้งที่ 2 ไปเมื่อปลายเดือนมี.ค. วันนี้เราก็ได้รายชื่อ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ท่าน แล้วนะคะ

 1. คุณนัฐพงษ์ แสงทองล้วน
 2. คุณกฤษฎา ศิลปไชย
 3. คุณณัฐชัช วชิรวราการ
 4. คุณทิวัตถ์ อำนวยปรีชากุล
 5. คุณ Kullawat Nami
 6. คุณ Sakrapee Nopparat
 7. คุณพงษ์ยศ จิรสันติสุข
 8. คุณ Ponlachat Buranakan
 9. คุณ Chanin Naruemitpancharoen
 10. คุณ Krissanakon Nantanithipon
 11. คุณสุทธิศักดิ์ ฉัตรวัฒนากุล
 12. คุณ Wachara Kireewong
 13. คุณทัศน์พล ว่องกิตติพงษ์
 14. คุณสันติภาพ วัฒนาพร
 15. คุณปุญปภาพร ตุ่นหนิ้ว
 16. คุณนภนต์ จตุรภุชพรพงศ์
 17. คุณพงษ์ธร พูลเรือง
 18. คุณ Tirajit Chaisombat
 19. คุณเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
 20. คุณริชาร์ด แซ่ส่ง
 21. คุณมนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์
 22. คุณ Parinya Na Ranong
 23. คุณวรงกรณ์ เฮงษฎีกุล
 24. คุณธนชาติ จึงแย้มปิ่น
 25. คุณRitsarut Danchuwong
 26. คุณพัฒนากร อดิเรกเกียรติ
 27. คุณนีกีย์ เกตุสมบูรณ์
 28. คุณTapat Suntadchaiyo
 29. คุณ Kanyarat Sirisrisornchai
 30. คุณทศพร เพ็งวิภาส

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีทีมงานจะติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะ 🙂

ขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ สำหรับแฟนเพจท่านอื่นๆ สามารถรอดูรูปถ่ายจาก 40 ช่างภาพ แล้วมาร่วม Like & Share เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษจาก Think of Living ได้ด้วยนะคะ