ปริญสิริ น้ำท่วม

จากรายงานล่าสุดของ บมจ. ปริญสิริ พบว่า 6 โครงการบ้านจัดสรรประสบปัญหาน้ำท่วมหรือสภาพโครงการไม่ปกติ ณ วันที่ 24  ตุลาคม 2554 ครับ

8 ซิตี้เซนส์ ประชาชื่น สถานการณ์ขณะนี้่ไม่ปกติ ระดับน้ำในเคลองเลียบคลองประปาทรงตัว ภายในโครงการยังปกติ เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯขอให้ท่านโปรดเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ยกของขึ้นที่สูง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและปิดเบรกเกอร์ในส่วนที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมได้ง่าย
9 ซิตี้เซนส์ สรงประภา-ดอนเมือง สถานการณ์ขณะนี้ไม่ปกติ ระดับน้ำบริเวณแยกประชาอุทิศประมาณ 20 ซม. ภายในโครงการยังไม่มีน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯขอให้ท่านโปรดเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ยกของขึ้นที่สูง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและปิดเบรกเกอร์ในส่วนที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมได้ง่าย
21 ปริญญดา สามัคคี สถานการณ์ขณะนี้่ไม่ปกติ ระดับน้ำในเคลองเลียบคลองประปาทรงตัว ภายในโครงการยังปกติ เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯขอให้ท่านโปรดเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ยกของขึ้นที่สูง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและปิดเบรกเกอร์ในส่วนที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมได้ง่าย
28 ปริญลักษณ์ ไลท์ สามัคคี สถานการณ์ขณะนี้ไม่ปกติ ระดับน้ำในเคลองเลียบคลองประปาทรงตัว ภายในโครงการยังปกติ เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯขอให้ท่านโปรดเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ยกของขึ้นที่สูง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและปิดเบรกเกอร์ในส่วนที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมได้ง่าย
43 Northern Nova สถานการณ์ขณะนี้ไม่ปกติ ระดับน้ำหน้าโครงการสูง 1.60 ม. ในโครงการสูง 1.10 ม. ทางบริษัทฯ ได้จัดเรือบริการรับ-ส่งบริเวณป้อมหน้า 3 ช่วงเวลาดังนี้ เช้า 06.00-08.00 น. กลางวัน 11.00-13.00 น. เย็น 17.00-20.00 น.
44 Northern Prime สถานการณ์ขณะนี้ไม่ปกติ ระดับน้ำหน้าโครงการสูง 1.55 ม. ในโครงการสูง 70 ซม. ทางบริษัทฯ ได้จัดเรือบริการรับ-ส่งบริเวณป้อมหน้า 3 ช่วงเวลาดังนี้ เช้า 06.00-08.00 น. กลางวัน 11.00-13.00 น. เย็น 17.00-20.00 น.
45 Northern Prime Permier สถานการณ์ขณะนี้ไม่ปกติ ระดับน้ำหน้าโครงการสูง 1.55 ม. ในโครงการสูง 70 ซม. ทางบริษัทฯ ได้จัดเรือบริการรับ-ส่งบริเวณป้อมหน้า 3 ช่วงเวลาดังนี้ เช้า 06.00-08.00 น. กลางวัน 11.00-13.00 น. เย็น 17.00-20.00 น.