ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดการช่างเป็นพิเศษ ตั้งแต่ในสมัยทรงพระเยาว์ ทรงนำสิ่งของที่เหลือใช้ภายในพระตำหนักที่ประทับเท่าที่จะหาได้ เช่น ไม้แขวนเสื้อมาสร้างรถไฟฟ้าแล่น มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับทำให้รถไฟแล่นก็ทรงประดิษฐ์เอง โดยเอาลวดทองแดงมาพันเข้าเป็นแกนกลางของเครื่องมอเตอร์ ในพระตำหนักจะเต็มไปด้วยเครื่องมือช่างไม้ เครื่องช่างกล และสิ่งของที่ทรงสนพระทัยทรงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นชั้นเลิศ เห็นได้จากสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ หรือมีพระราชดำริให้จัดทำขึ้น

ดังตัวอย่างเช่น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ในเรื่อง ‘เจ้านายเล็ก ๆ ….ยุวกษัตริย์’ ว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง “เล่น” สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ โดยทรงขุดดินเป็นแอ่งน้ำเล็ก ๆ แล้วทรงจัดทำคลอง ทรงนำกิ่งไม้มาประดับไว้ริมคลอง เหมือนเป็นต้นไม้ที่อาศัยน้ำในบริเวณนั้น เพื่อให้เจริญงอกงามซึ่งในขณะนั้นคงไม่มีใครคาดคิดว่าการเล่นของพระองค์คือการทรงเริ่มงานเทคโนโลยีด้านชลประทานและการปลูกป่า “

ซึ่งเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป ในระหว่างดำรงสิริราชสมบัติได้ทรงสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อย่างมากมาย …วันนี้ ในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการถวายความอาลัย Think of Living  ลองรวบรวมมาเป็น Infographic ให้ดูกันบางส่วนค่ะ

กระทั่งทุกวันนี้โครงการและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆยังถูกนำมาต่อยอดโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ความตอนหนึ่งของบทความ ‘พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย’ เขียนโดย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้อย่างน่าสนใจว่า

“พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี นับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตราบจนปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการช่างและการวิศวกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เห็นได้จากผลงานจากฝีพระหัตถ์ ที่ทรงไว้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกื้อหนุนการสร้างสรรค์การช่าง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสนพระราชหฤทัย และพระอัจฉริยภาพในงานช่างและการวิศวกรรม จนได้กลายเป็นโครงการและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายที่สร้างประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง”

Source of Information:

  • Builk.com 
  • “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เรียบเรียงโดยคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
  • Thairath Online
  • Manager Weekly