001

นายกำชัย  หลุยยะพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ซื้อข้าวหอมมะลิ 100% ยี่ห้อ A-Rice จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน  6 ตัน เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในร้านค้าไทวัสดุ และโฮมเวิร์ค หวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยมีนายผลึก  อาจหาญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) เป็นผู้ส่งมอบ