บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกลุ่มศิลปิน  “งานศิลป์สร้างบุญ”  (Good For The Good Of It) จัดงาน A Flower of King Rama ๙ นิทรรศการศิลปะ “ดอกไม้ของพ่อ” ในวันที่ 7-31 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00น.-19.00น. โดยจะจัดให้มีการประมูลชิ้นงานของศิลปินในวันเปิดงาน ณ อาคารโนเบิล ชั้น 2 ติดบีทีเอส เพลินจิต  โดยรายได้จากการประมูลงาน 100 % บริจาคให้มูลนิธิ “ช่วยด้วยใจ ให้ด้วยรัก”

นิทรรศการครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิลปินหลากหลายแขนง ต้องการที่จะร่วมกันทำความดีด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามรอยพระบรมราโชวาทที่ว่า “ถ้าทุกคน…รักประเทศชาติ ให้รักษาความดีเอาไว้” จึงจัดแสดงผลงานศิลปะพร้อมการประมูลผลงานจากเหล่าศิลปิน (งานศิลป์สร้างบุญ) กว่า 60 ผลงาน ศิลปินทุกท่านเต็มใจและตั้งใจทำผลงานออกมาเพื่อส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา, ทีมศิลปินจาก  C.A.P studio Jojokobe Art Studio สตูดิโอภาพพิมพ์จากเชียงใหม่, น.พ. ชาญปรีชา จันทรจำนง, ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล, ประวีณ เปียงชมภู , วันทยา ธิติไพศาล , กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย , ดนัยพันธ์ วัชรีวงศ์ ,   อัมรินทร์ กันทะวงศ์  ,กิตติศักดิ์ ลิมวัฒนานนท์ , ศิรประภา ลีสวรรค์ , มินชญา ชโยสัมฤทธิ์  และศิลปินอีกหลายท่านที่ร่วมใจทำงานศิลป์สร้างบุญในครั้งนี้ พร้อมชมการจัดดอกไม้สไตล์อิเคบานะ (IKEBANA) เพื่อถวายแด่พ่อหลวง

โดยรายได้จากการประมูลงานศิลปะ มอบให้มูลนิธิ “มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ของคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน ให้ผู้ป่วยทุกรายมีโอกาสเข้าถึงในการรักษาโดยไม่จำกัด รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทางการรักษา และการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ นอกจากนี้ยังนำไปพัฒนาการสอนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและคนที่รักต่อไปได้

เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวง กับงาน  A Flower of King Rama ๙ นิทรรศการศิลปะ “ดอกไม้ของพ่อ” ในวันที่ 7-31 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ อาคารโนเบิลชั้น 2 ทางออกที่ 5