บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุรศักดิ์ แพร่พาณิชกุล รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ และคุณมานะชัย อุดมโชค ผู้จัดการโครงการ เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ รับมอบโดยคุณนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม พร้อมคณะคุณครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โนเบิลฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬาในร่ม การจัดกิจกรรมทางการศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆ ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต

ข้อมูลประกอบภาพ

  • คุณนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม (คนที่ 8 จากซ้ายของภาพ )
  • คุณสุรศักดิ์ แพร่พาณิชกุล รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 9 จากซ้ายของภาพ )
  • คุณพริษฐ จิตตโรภาส ที่ปรึกษา ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เขตวัฒนา (คนที่ 10 จากซ้ายของภาพ )
  • คุณมานะชัย อุดมโชค ผู้จัดการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  (คนที่ 11 จากซ้ายของภาพ )


ติดตามพวกเราได้ที่
Website : www.thinkofliving.com
Twitter : www.twitter.com/thinkofliving
YouTube : www.youtube.com/ThinkofLiving
Instagram : www.instagram.com/thinkofliving
Facebook : ThinkofLiving