SANSIRI PR_0013 copy

คุณอุทัย  อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) หรือ EV Charging Station ขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์ มุ่งหวังสนับสนุนให้ลูกบ้านใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นพลังงานทางเลือกในการช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำมัน โดยปัจจุบันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจมากขึ้นทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต สำหรับการใช้งาน ลูกบ้านสามารถเติมไฟฟ้าได้เองจากสถานีได้โดยสะดวก เนื่องจากระบบการทำงานง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงนำหัวจ่ายไฟต่อเข้ากับรถคล้ายกับการเติมน้ำมัน ทั้งนี้ การนำ EV Charging Station มาใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่งของแสนสิริ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศัย แต่ยังหมายรวมถึงคุณภาพชีวิตของสังคมด้วย โดยจะประเดิมเปิดใช้กับโครงการคอนโดมิเนียม The XXXIX (เดอะ เทอร์ทีไนน์) เป็นโครงการแรกในปลายปีนี้ และวางเป้ารองรับลูกบ้านในทุกโครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริในอนาคต

inside_Cover banner copy