Sansiri Flood Center

DOWNLOAD File อัพเดทสถานการณ์ล่าสุดได้ที่นี่ ปัจจุบันมีโครงการที่ไม่ปกติทั้งสิ้น 7 โครงการ ระดับวัดจากผิวถนนในโครงการ

 1. บุราสิริ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ท่วม 80 ซม.
 2. เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ท่วม 50 ซม.
 3. สราญสิริ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ท่วม 30 ซม.
 4. สราญสิริ รังสิต คลอง 2 ท่วม 3 ซม. เร่งระบายน้ำ
 5. ฮาบิเทีย ราชพฤกษ์ ท่วม 80 ซม.
 6. ฮาบิเทีย บางใหญ่ ท่วม 12 ซม.
 7. V-Village นวนคร ท่วม 12 ซม.

เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 15:10

 • ระดับน้ำในโครงการยังมีความสูงที่ 80 ซ.ม ความสูงของน้ำภายในตัวบ้านชั้น 1 อยู่ที่ประมาณ 18 ซ.ม
 • ทางโครงการได้เร่งระดมการสูบน้ำจากด้านหลังโครงการและ ส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อดูแลลูกบ้านอีก 2 ครอบครัว ที่ยังไม่ออกจากโครงการ
 • ไฟถนนโครงการยังใช้งานได้เป็นปกติ มีการเพิ่มเรือยนต์ 2 ลำ และ เรือพาย 2 ลำ สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • เส้นทางเดินทางมาถึงโครงการยังอันตราย มาตรการรักษาความปลอดภัย ทางโครงการไม่อนุญาติให้เข้าโครงการหลัง 16.00 น.ในทุกกรณี และ ผู้ที่มีความจำเป็นอย่างสูงที่ต้องเข้าโครงการจะต้องโทรแจ้งที่ Call Center และ นำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ในการแสดงตนทุกครั้ง

แสนสิริ น้ำท่วม เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์แสนสิริ น้ำท่วม เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์