นายสมัชชา พรหมศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบฐานข้อมูลการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แสนสิริขอขอบคุณนิตยสาร ‘แบรนด์เอจ’ ที่จัดการสำรวจนี้ขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการทำงานที่ผ่านมา และมีส่วนเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างดี สำหรับปีนี้ ถือเป็นปีที่ 4 แล้วที่แสนสิริได้คะแนนสูงสุดในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบโครงการคุณภาพผ่านการใส่ใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดี การบริการหลังการขายที่ครบวงจร และนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ เพราะนั่นคือวัตถุประสงค์หลักในการทำธุรกิจของแสนสิริ ตามสโลแกนที่ว่า ‘Constructing life, not just buildings’ ซึ่งในวันนี้แม้ว่าผลการสำรวจของนิตยสารการตลาดชั้นนำของเมืองไทยอย่าง “แบรนด์เอจ” และ “เดอะ คอมพานี” จะชี้ให้เห็นว่าแสนสิริได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคต่อเนื่อง ตามเป้าหมายแล้ว แต่เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่ดีแก่ลูกค้าแสนสิริทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และตลอดไปอย่างแน่นอน”