แผนปรับปรุง BTS สะพานตากสิน-ได้ยินข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่า BTS-กทม. มีแผนที่จะ #ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน เนื่องจากต้องการขยายช่องทางเดินรถจากทางเดี่ยวเป็นคู่ และ เมื่อวานมีการทำ Public Hearing เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะ