SC ASSET มีผลดำเนินงานที่เติบโตสวนกระแสระหว่างช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการบ้านเพิ่มขึ้น และ ด้วยปัจจัยความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ พร้อมกับมีบ้านทุกระดับราคา ในทำเลศักยภาพครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ทำให้บ้าน SC ขายดีมาก และ ทำสถิติยอดขายรายไตรมาสสูงสุดในช่วงไตรมาส 2/63 โดยมียอดขายรวม 6,220 ล้านบาท เติบโต 47% (YoY) ทั้งนี้มาจากยอดขายแนวราบ 5,652 ล้านบาท เติบโตพุ่งถึง 116% (YoY)

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกเติบโตดีเยี่ยม โดยมีรายได้รวม 7,888 ล้านบาทเติบโต 18%(YoY)รายได้จากการดำเนินงาน 7,861 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้หลักมาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 95% และอีก 5% เป็นรายได้จากการเช่าและบริการ พร้อมด้วยกำไรสุทธิ 757 ล้านบาท เติบโต 27% (YoY) โดยมียอดขายรวม 8,202 ล้านบาท เติบโต 17% (YoY)

สำหรับในครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนเปิดโครงการแนวราบอีก 7 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 7,800 ล้านบาท พร้อมกับโครงการที่เปิดขายต่อเนื่อง จำนวน 51 โครงการ มูลค่าคงเหลือเพื่อขายรวมกว่า 40,500 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 43 โครงการ และคอนโด 8 โครงการ

นอกจากนี้บริษัทยังมีสภาพคล่องและสถานะทางการเงินมั่นคงแข็งแกร่ง ปัจจุบันมีเงินสดและวงเงินกู้พร้อมเบิกกว่า 8,000 ล้านบาทจากการสนับสนุนด้วยดีของสถาบันการเงิน มีสัดส่วนระดับหนี้ ต่อส่วนทุน (IBD/E) ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ 1.38 เท่า และ เห็นสัญญาณที่ดีของการกลับเข้าลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน โดยปัจจุบันบริษัทมีแผนจะลงทุนซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาแนวราบในปี 2565 พร้อมงบประมาณสำหรับพัฒนาโครงการรวมกว่า 8,000 ล้านบาท ขณะในส่วนที่ดินรองรับโครงการใหม่ที่จะเปิดขายในปีหน้าบริษัทได้เตรียมไว้ครบแล้ว