ซ่อมบ้าน หลังน้ำลด

SCG ตราช้างและ Cotto ร่วมกับวิศวกรรมสถานฯ ได้ส่งคู่มือ “ซ่อมบ้าน…หลังน้ำลด” มาแจกฟรีๆ 100,000 เล่ม โดยมีเนื้อหาสำคัญ 6 หมวดดังนี้ครับ

  1. วิธีการตรวจสอบสภาพทางกายภาพ ก่อนเข้าบ้าน
  2. ระบบไฟฟ้าและการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด
  3. ระบบประปาและสุขาภิบาล
  4. ระบบโครงสร้าง
  5. งานตกแต่งภายใน
  6. การฟื้นฟูสวนและบริเวณรอบบ้าน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับคู่มือดังกล่าวได้ที่ โฮมโซลูชั่นเซ็นเตอร์ ตราช้างรูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์ คอตโต้สตูดิโอ และเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ รวม 20 แห่ง