บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ จัดกิจกรรม SC Trainee 2018 Welcome Day เปิดบ้านสีส้มต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจำนวน 33 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในโครงการ SC Trainee 2018 ระหว่างเดือน มิ..-..นี้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กับทีมงานมืออาชีพ ให้มีศักยภาพและความสามารถพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคต พร้อมเดินทางเยี่ยมชมโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ณ โครงการ Centric Ratchayothin และโครงการ Bangkok Boulevard แจ้งวัฒนะเมื่อวันก่อน