image004

คุณสุริยา เปลี่ยนสี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหารลูกค้า บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แด่มูลนิธิครอบครัวข่าว3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเซิร์ช รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์เมื่อวันก่อน