Group photo_scg chemicals digest 2016

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด  และบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาคู่ค้า SCG Chemicals Digest 2016 ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ๆด้านเศรษฐกิจและการตลาดช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของคู่ค้าให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Generations Impact on Businesses” มุ่งเน้นให้คู่ค้ามองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่แตกต่างกันตามแต่ละเจนเนอเรชั่นโดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่3 จากซ้าย) นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์  ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีเว็บไซต์ pantip.com (ซ้ายสุด) และนายแม่ทัพ .สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (ขวาสุด) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกของปี 2559