ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2556 ว่าจะเป็นปีที่บริษัทฯ เน้นเติบโตแบบ 360 องศา โดยนอกจากมีการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังเน้นการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย โดยมีแผนการดูแลลูกค้าแบบคิดรอบด้านเพื่ออนาคต 360 องศา เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า

“คีย์หลักที่ เสนาฯ อยากจะสื่อสารออกไปให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้สำหรับปีหน้า ก็คือที่ผ่านมากว่า 30 ปีที่เรายืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายๆ ส่วนที่ก่อให้เกิดความประทับใจและเชื่อมั่นจากลูกค้า จนกระทั่งถึงวันนี้ “เสนาดีเวลลอปเม้นท์” เติบโตขึ้น มีการเปิดโครงการมากขึ้น พร้อมทั้งมีการดูแลลูกค้าในเชิงลึกและครบทุกมิติแบบ 360 องศา”

ดร.เกษรา เปิดเผยต่อว่า ในปี 2556 เสนาฯ มีแผนที่จะลงทุนเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 12 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 6 โครงการ โดยจะเน้นคอนโดในแบรนด์ The Niche แนวราบ 4 โครงการ และไลฟ์สไตล์ 2 โครงการ ทั้งนี้ในส่วนของแนวราบจะเน้นเป็นบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม

“เราได้ตั้งเป้ายอดขายปีหน้าเอาไว้ที่ 2,500 ล้านบาท และยอดโอน 2,000 ล้านบาท โดยจะรับรู้จากโครงการที่มีอยู่ในมือปัจจุบันประมาณ 60% และคาดว่าจะมาจากโครงการที่เปิดใหม่ทั้งแนวราบและคอนโดอีก 35% และมาจากธุรกิจเช่าและบริการอีก 5% ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมที่จะเปิดในปี 2556 จะสามารถส่งมอบและรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงปี 2558”

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง