อีกหน่อย เราจะมีเรือไฟฟ้าใช้กันแล้วนะคะ ล่าสุดทางกรมเจ้าท่าร่วมมือกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้พัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบ ที่จะเริ่มทยอยเปิดใช้ปลายปีนี้

 โดยให้บริการรับส่งผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าน้ำนนทบุรี ไปท่าน้ำวัดราชสิงขร ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และใช้เวลาน้อยกว่า 40 นาที!  เบื้องต้นโครงการนี้จะมีเรือไฟฟ้ารวม 54 ลำ มูลค่าการลงทุน 1,000 ลบ. ซึ่งทีมพัฒนาโครงการนี้เป็นคนไทยทั้งหมด

ข้อดีของเรือไฟฟ้า นอกจากประหยัดเวลาแล้ว ยังปลอดมลพิษอีกด้วย