ศูนย์วิจัยศุภาลัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีและระยองแล้วพบว่า ผู้ซื้อในจังหวัดชลบุรีมีสถานที่ทำงานอยู่ภายในจังหวัดชลบุรีถึง 2 ใน 3 และ อีก 1 ใน 8 มาจากจังหวัดระยอง ตามที่แสดงในรูปกราฟิคของจังหวัดชลบุรีส่วนผู้ซื้อในจังหวัดระยองมีสถานที่ทำงานภายในจังหวัดระยองเองถึงกว่า 90% ตามที่แสดงในรูปกราฟิคของจังหวัดระยองดังนั้น หลักการในธุรกิจที่อยู่อาศัยที่ว่า ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเลือกทำเลที่อยู่อาศัยใกล้กับสถานที่ทำงาน ยังคงใช้ได้โดยทั่วไป  ถ้าหากทำเลนั้นอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์การค้า หรือ สถานบันเทิง เป็นต้น ก็จะยิ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นบวกมากขึ้น ดังจะเห็นจากรูปทั้งสองได้ว่า บริเวณที่มีผู้ซื้อมากมักจะเป็นบริเวณชุมชนที่มีแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันอยู่แล้ว