นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ การจัดทำแผนปฏิบัติการ(action plan) การลงทุนด้านคมนาคมขนส่งในปี 2560. โดยมีสารสำคัญถึงแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 36 โครงการวงเงินลงทุน 895,757.55 ล้านบาท

โดยโครงการแบ่งการลงทุนออกเป็นกลุ่มโครงการสำคัญ คือโครงการระบบรางรถไฟทางคู่ 10 เส้นทางวงเงิน 408,616 ล้านบาท , รถไฟชานเมืองสายสีแดง 2 เส้นทาง วงเงิน 26,639 ล้านบาท, โครงการระบบรถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาในเมืองหกเส้นทางวงเงินลงทุนกว่า 221,148 ล้านบาท, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและผักพิเศษห้าเส้นทางวงเงินกว่า 167,222 ล้านบาท

โครงการขนส่งทางน้ำ 3 โครงการวงเงิน 36,081 ล้านบาท , โครงการที่เกี่ยวข้องทางอากาศ3 โครงการวงเงิน 10,949 ล้านบาท, โครงการรถโดยสารสาธารณะหนึ่งโครงการวงเงิน 2272 ล้านบาท,โครงการสิ่งอำนวยความสะดวกทางผมห้าโครงการวงเงิน 21,473 ล้านบาท,โครงการระบบบริหารจัดการขนส่งสาธารณะ 1 โครงการ วงเงิน 1355 ล้านบาท

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าโครงการลงทุนในปี 2560 มีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 และหากคำนวณ เป็นเม็ดเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปกติจะมีวงเงิน ประมาณ140,000 ล้านบาท  ในภาพรวมจะมีส่วนสำคัญทำให้จีดีพีของไทยขยายตัวได้เพิ่มเติมอีกประมาณร้อยละ 1-2  และงบประมาณการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนี้จะเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวในปี 2561

ที่มา: สำนักข่าวไทย