ถ้าเปรียบปี 2565 เป็นฟ้าหลังฝน ความคาดหวังของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 คงเป็นฟ้าที่เต็มไปด้วยสายรุ้งพาดผ่าน สังเกตได้จากกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยทุกบริษัทฯ พยายามสร้างสถิติ All Time High เปิดโครงการใหม่สูงสุด ต่อเนื่องจากปีก่อน แต่…จริงๆ แล้วสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ประกอบการได้มากแค่ไหน?

คาดการณ์ภาพรวมตลาดอสังหาปี 2566

LPN Wisdom  คาดการณ์เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ปี 2566 มีแนวโน้มเติบโต 5-15% ในขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5-10% ผลจากราคาที่ดิน ค่าแรง ราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์มีแนวโน้มเติบโต 0-10% ขึ้นกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและผลกระทบที่เกิดจากการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย(LTV) และสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย(Mortgage Loan)

อ่านเพิ่ม https://wp.me/p1YZB1-3zFl

ด้าน REIC คาดการณ์ว่า Supply ของตลาดจะมีสภาวะทรงตัวถึงชะลอเล็กน้อย เนื่องจากได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในปี 2564 โดยอาจมีการขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน 78,269 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 0.3% ขณะที่ใบอนุญาตก่อสร้างคาดว่าจะมีการขอประมาณ 300,228 หน่วย ลดลงจากปีก่อน 8.4% เช่นเดียวกับ Demand ของบ้านคอนโด ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลง โดยจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 352,761 หน่วย ลดลง 10.2% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,016,838 ลบ. ลดลง 4.5%  แบ่งเป็น

  • โอนบ้านทาวน์โฮม 264,571 หน่วย ลดลง 7.4% มูลค่าประมาณ 753,628 ลบ. ลดลง 2.9%
  • โอนคอนโด 88,190 หน่วย ลดลง 17.7% มูลค่าประมาณ 263,210 ลบ. ลดลง 8.8% 

อ่านเพิ่ม https://wp.me/p1YZB1-3BjE

Think of Living ได้รวบรวมแผนเปิดโครงการใหม่จากบริษัทอสังหาฯ รายใหญ่ในตลาด โดยส่วนใหญ่นอกจากจะแข่งกันเปิดตัวแล้ว segment หลักที่เข้าไปเล่นคือบ้านระดับ Luxury

SENA

SC ASSET

Origin

QH

Britania

Nirvana

CPN Residence