การซื้อขายที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนอกจากกลุ่มผู้ซื้อหลักคือประชากรในประเทศแล้ว ก็ยังมีกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย ทั้งการอยู่อาศัยแบบถาวร การอยู่อาศัยเพราะต้องมาทำงาน การย้ายมาอยู่ตามคู่สมรส ล้วนแล้วแต่ต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต ยิ่งต้องพักอาศัยอยู่ภายในเมืองคอนโดมิเนียมจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของกลุ่มชาวต่างชาติ เพราะสามารถเข้าถึงในการซื้อขายได้ง่ายกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ จะเห็นได้จากทำเลยอดนิยมที่ชาวต่างชาติมักอยู่อาศัยกัน ถ้าในกรุงเทพฯ ในทำเลใจกลางเมืองอย่าง ย่านสาทรจะเป็นโซนยอดฮิตของชาวยุโรป สุขุมวิทตอนกลางไปจนถึงพร้อมพงษ์ เอกมัย ทองหล่อจัดเป็นโซนของชาวญี่ปุ่น ส่วนย่านรัชดา-ห้วยขวาง จะเป็นโซนของชาวจีนและเกาหลี เป็นต้น แต่ถ้าออกไปจังหวัดอื่นๆ เช่น ชลบุรี ก็เป็นจังหวัดที่ชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะเช่นกัน เพราะเป็นโซนนิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งของโรงงานข้ามชาติ หรือไปทางภูเก็ตเมืองชายทะเลยอดนิยมก็มีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยกันอยู่เยอะ

จึงทำให้กลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติจะเป็นหนึ่งในผู้ซื้อคอนโดมิเนียมที่จะเข้ามามีบทบาทเช่นกัน จากผลการสำรวจและเก็บข้อมูลของ REIC ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  พบว่าการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ ในช่วง Q3  ปี 2564 ที่ผ่านมาได้พ้นจุดต่ำมาแล้ว แต่ในช่วง Q4 ปี 2564 ยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์ Omicron ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ รัฐบาลจีนซึ่งจัดเป็นผู้ซื้อกลุ่มใหญที่เป็นกำลังซื้อหลักของตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการจำกัดการออกหนังสือเดินทาง โดยจะออกให้กับผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา การทำงาน และการทำธุรกิจเท่านั้น สำหรับการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็นจะไม่ออกเอกสารหนังสือเดินทางให้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดในต่างประเทศ ยังคงรุนแรง ยังไม่รวมถึงกลุ่มชาติอื่นๆที่ลดจำนวนการเดินทางมาประเทศไทย จึงทำให้การซื้อขายต่างๆต้องชะลอตัวลง

แต่ถ้านำข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ ในระหว่างช่วงปี 2561 -2564 มาพิจารณาและเปรียบเทียบกัน ก็จะพบว่า 4 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เริ่มตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของโควิด มาจนถึงปัจจุบันที่เริ่มผ่อนคลายลง ทั้งจากการฉีดวัคซีนที่มากขึ้น ประกอบกับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและทำงานในภาวะปกติกันมากขึ้น ทำให้เกิดการทำงาน และแลกเปลี่ยน กลุ่มชาวต่างชาติเริ่มเดินทางเพื่อกลับเข้ามาภายในประเทศกันมากขึ้น โดยเราสามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้จาก

 • จำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่คอนโดมิเนียมที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติ
 • สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ
 • เปรียบเทียบสัดส่วนคอนโดมิเนียมใหม่และคอนโดมิเนียมมือสอง
 • ระดับราคาคอนโดมิเนียมที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ
 • ขนาดพื้นที่คอนโดมิเนียมที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ
 • สัญชาติชาวต่างชาติที่รับโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม

Credit : vecteezy.com

1. จำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่คอนโดมิเนียมที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติ

ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ ในช่วง Q4 ปี 2564 มีจำนวน 2,073 หน่วย ลดลง -20.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่มีจำนวนหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19 (ปี 2563 – 2564) ที่มีจำนวน 2,061 หน่วย/ไตรมาส

โดยมีมูลค่าการโอนคอนโดมิเนียมรวม 9,888 ล้านบาท ลดลง -22.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ทั้งนี้ มูลค่าการโอนในไตรมาสนี้ ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19 ที่มีมูลค่า 9,668 ล้านบาท/ไตรมาส Q4 ปี 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีในช่วงที่มีโควิทแพร่ระบาด

 

Image 1/4
จำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติทั่วประเทศ

จำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติทั่วประเทศ

ด้านพื้นที่คอนโดมิเนียมที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสนี้ รวม 92,043 ตารางเมตร ลดลง -12.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) พื้นที่คอนโดมิเนียมที่โอนในไตรมาสนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19 ที่มีพื้นที่ 87,075 ตารางเมตร/ไตรมาส

จะเห็นได้ว่า จากจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติใน Q4 ปี 2564 ที่มีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19 รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์การโอนคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในช่วง Q3 ปี 2564 มาแล้ว

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภาพรวมในปี 2564 ทั้งปี การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ มีทิศทางและแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 หลังจากชะลอตัวมาตั้งแต่ปี 2562 แม้ว่าจะมีจำนวน 8,198 หน่วย ลดลง -1.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 (YoY) แต่เป็นการชะลอตัวที่มีอัตราที่ลดลง โดยมีมูลค่าการโอน รวม 39,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0% และมีพื้นที่คอนโดมิเนียมที่โอนทั้งหมด รวม 355,315 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 (YoY)

2. สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ

Image 1/3
สัดส่วนจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ

สัดส่วนจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ

จำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติในไตรมาส 4 ปี 2564 มีสัดส่วน 7.7% ในขณะที่เป็นการโอนให้ชาวไทย 92.3% จำนวนหน่วยโอนให้ชาวต่างชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีสัดส่วน 6.6% ในขณะที่มูลค่าคอนโดมิเนียม มีสัดส่วน 13.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีสัดส่วน 13.3% ส่วนพื้นที่คอนโด มีสัดส่วน 9.8% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีสัดส่วน 8.2%

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในปี 2564 ทั้งปี การโอนคอนโดให้ชาวต่างชาติในด้านจำนวนหน่วยมีสัดส่วน 9.1% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีสัดส่วน 6.8% ในขณะที่มูลค่ามีสัดส่วน 15.6% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีสัดส่วน 12.1% และพื้นที่คอนโดมีสัดส่วน 11.3% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีสัดส่วน 8.4%

3. เปรียบเทียบสัดส่วนคอนโดใหม่และคอนโดมือสอง

อีกหัวข้อที่จะมองข้ามไม่ได้คือคอนโดมือสอง เพราะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ชาวต่างชาตินิยมมองหาเป็นที่พักอาศัย โดยเฉพาะในทำเลที่หาคอนโดมือหนึ่งไม่ได้ง่ายๆ หรือมองหาห้องพักที่พร้อมอยู่แล้วไม่ต้องรอสร้างเสร็จ นักลงทุนหลายคนจึงซื้อไว้เพื่อขายต่อกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเพราะเป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าผู้ซื้อชาวไทย โดยเฉพาะคอนโดที่อยู่ในย่านที่ชาวต่างชาติอาศัยและทำงานกันอยู่เยอะๆ ก็จะมีความต้องการคอนโดเพื่อการอยู่อาศัยอยู่เรื่อยๆ แม้จะไม่เทียบเท่ากับกลุ่มคอนโดใหม่มือหนึ่ง แต่ถ้าเทียบสัดส่วนจากทั้งหมดแล้ว ผู้ซื้อชาวต่างชาติให้ความสนใจคอนโดมือสองเทียบแล้วประมาณ 30% จากตลาดคอนโดที่ชาวต่างชาติซื้อทั้งหมดเลยทีเดียว

Image 1/3
สัดส่วนจำนวนหน่วยคอนโดใหม่และคอนโดมือสองที่โอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ

สัดส่วนจำนวนหน่วยคอนโดใหม่และคอนโดมือสองที่โอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้ชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ

ในช่วง Q4 ปี 2564 ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมือสองเป็นสัดส่วน 30.1% หรือคิดเป็นอัตราส่วนคอนโดมือสองต่อคอนโดใหม่ประมาณ 1 : 2 ทั้งนี้ สัดส่วนคอนโดมือสองมีการโอนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 และเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ 13 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ในขณะที่มูลค่าและพื้นที่ของคอนโดมือสองก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนหน่วย

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในปี 2564 ทั้งปี จำนวนคอนโดมือสองที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยจำนวนหน่วยมีสัดส่วน 24.9% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีสัดส่วน 19.5% ในขณะที่มูลค่ามีสัดส่วน 21.7% เพิ่มขึ้นจาก 16.0% และพื้นที่คอนโดมีสัดส่วน 33.1% เพิ่มขึ้นจาก 27.2%

4. ระดับราคาคอนโดมิเนียมที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

ในช่วง Q4 ปี 2564 คอนโดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติมากที่สุด ไล่ตามลำดับช่วงระดับราคาที่มีการโอนจากมากไปน้อย ของจำนวนหน่วยทั้งหมดจำนวน 2,073 หน่วยดังนี้

 • ราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท โดยมีการโอนจำนวน 1,030 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 49.7%
 • ราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจำนวน 477 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 23.0%
 • ราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มีจำนวน 305 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 14.7%
 • ราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 139 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 6.7
 • ราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 122 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 5.9%

จากข้อมูลข้างต้นคอนโดราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท เป็นระดับราคาของคอนโดมิเนียมที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมซื้อเพื่อยู่อาศัยมากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงราคายอดนิยมมาตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

Image 1/2
สัดส่วนจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม ให้ชาวต่างชาติทั่วประเทศ แยกตามระดับราคา

สัดส่วนจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม ให้ชาวต่างชาติทั่วประเทศ แยกตามระดับราคา

แต่ในด้านมูลค่า พบว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดให้ชาวต่างชาติมากที่สุด ไล่ตามลำดับช่วงระดับราคาที่มีการโอนจากมากไปน้อย ดังนี้

 • ราคามากกว่า 10.00 ล้านบาท มีมูลค่า 3,153 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 31.9%
 • ราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท มีมูลค่า 1,965 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19.9%
 • ราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมูลค่า 1,885 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19.1%
 • ราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มีมูลค่า 1,835 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 18.6%
 • ราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีมูลค่าน้อยที่สุด คือ 1,051 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 10.6%

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภาพรวมทั้งปี 2564 พบว่า มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดให้ชาวต่างชาติมากที่สุดในระดับราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท รองลงมาคือระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท ถัดมาเป็นระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท และระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยน้อยที่สุด

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในด้านมูลค่าภาพรวมทั้งปี 2564 มีการโอนมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 33% รองลงมาคือระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท และระดับราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ถัดมาเป็นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท และระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีมูลค่าน้อยที่สุด

5. ขนาดพื้นที่คอนโดมิเนียมที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

ในช่วง Q4 ปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่าขนาดคอนโดมิเนียมที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ถ้าเรียงตามขนาดและลำดับที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ

 • ห้องขนาดพื้นที่ 31 – 60 ตารางเมตร (ประเภท 1 – 2 ห้องนอน) คิดเป็นสัดส่วน 46.1%
 • ห้องขนาดพื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร (สตูดิโอ หรือ 1 ห้องนอน) คิดเป็นสัดส่วน 37.6%
 • ห้องขนาดพื้นที่ 61-100 ตารางเมตร (2-3 ห้องนอนขึ้นไป) คิดเป็นสัดส่วน 10.9%
 • ห้องขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร (3 ห้องนอนขึ้นไป) คิดเป็นสัดส่วน 5.5%

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า ห้องขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร และขนาด 31 – 60 ตารางเมตร เป็นประเภทห้องในคอนโดมิเนียมที่ชาวต่างชาตินิยมมากที่สุด โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์รวมกันสูงกว่า 80% ในแต่ละไตรมาส

6. สัญชาติชาวต่างชาติที่รับโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม

ชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมากที่สุดทั่วประเทศ โดยปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดให้ชาวจีนไปแล้วที่สูงถึง 59.4% ของหน่วยทั้งหมด โดยมี 4 สัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์อันดับรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย 3.7% ถัดมาคือ สหราชอาณาจักร 3.4% สหรัฐอเมริกา 3.4% อับดับ 5 มีจำนวนหน่วยเท่ากันคือ เยอรมัน และ ฝรั่งเศส 2.9% ตามลำดับ

หากพิจารณาย้อนหลังไปจนถึงปี 2561 จะพบว่า ชาวจีน ยังคงเป็นสัญชาติที่นิยมซื้อคอนโดในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนในแต่ละปีสูงกว่า 50% ของหน่วยทั้งหมด และลำดับรองลงมาส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป โดยมีสัดส่วนไม่ถึง 7% ทั้งนี้ สัญชาติที่นิยมเข้ามาซื้อคอนโดในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2561 ถึง ปี 2564 ที่มีจำนวนหน่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส่วนหากมองในเรื่องของจำนวนมูลค่าในการโอนแล้วในปี 2564 ชาวจีนถือเป็นกลุ่มที่สร้างมูลค่าการโอนได้สูงสุดถึง 22,874 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 57.7% ของมูลค่าทั้งหมด ส่วน 4 สัญชาติที่มีมูลค่าการโอนรองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร วานูอาตู และเยอรมัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาววานูอาตู มีมูลค่ารับโอนกรรมสิทธิ์คอนโดดสะสมในปี 2564 สูงสุดเป็นลำดับที่ 4 แต่มีจำนวนหน่วยสะสมไม่มากเท่าไหร่มีเพียง 59 หน่วย ซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าคอนโดเฉลี่ยต่อหน่วยจะสูงถึง 18.9 ล้านบาท เลยทีเดียว

7.ขนาดและราคาคอนโดมิเนียมเฉลี่ย

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คอนโดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 มีขนาดเฉลี่ย 43.3 ตารางเมตร/หน่วย มูลค่าเฉลี่ย 4.8 ล้านบาท/หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 110,000 บาท ทั้งนี้ สัญชาติที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด 10 ลำดับแรกในปี 2564 พบว่า สิงคโปร์ เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 5.5 ล้านบาทต่อหน่วย และออสเตรเลีย เป็นสัญชาติที่โอนคอนโดขนาดใหญ่ที่สุดเฉลี่ย 54.9 ตารางเมตร โดยชาวจีนซึ่งเป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนการโอนคอนโดมากที่สุด จะมีมูลค่าการโอนเฉลี่ย 4.7 ล้านบาท/หน่วย และพื้นที่คอนโดเฉลี่ย 36.8 ตารางเมตร/หน่วย

8.จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมชาวต่างชาติสูงสุด

ในปี 2564 จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์คอนโดให้ชาวต่างชาติสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ มีจำนวน 4,213 หน่วย คิดเป็น 51.4% และชลบุรี จำนวน 2,398 หน่วย คิดเป็น 29.3% ตามลำดับ โดยทั้ง 2 จังหวัดมีสัดส่วนจำนวนหน่วยรวมกันสูงถึง 80.7% ของทั่วประเทศ

ที่มา : กรมที่ดิน / รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า กรุงเทพฯ และชลบุรี ยังคงเป็นจังหวัดที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์คอนโดให้ชาวต่างชาติในสัดส่วนที่มากที่สุดเช่นเดียวกัน ส่วนอันดับรองลงมาเป็นจังหวัดที่อยู่ในปริมณฑลบางจังหวัดและจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ สมุทรปราการ ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

Source of Information :