Elite Cardขอบคุณภาพประกอบจาก amnaj @Adobestock

หนึ่งในมาตรการสำคัญที่ภาคอสังหาฯ เสนอเข้าไปคือ การกระตุ้นกำลังซื้อของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งล่าสุดทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมหารือเรื่องมาตรการกระตุ้นอสังหา โดยจะออก Elite Card สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้ออสังหาฯในไทยตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ให้มีสิทธิ์ได้วีซ่าระยะยาว 5-20 ปี

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในปี 2564 ททท.เตรียมมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน Elite Flexible Program ผ่านสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกไทยแลนด์ Elite Card ซึ่งให้วีซ่าระยะยาวภายใต้วีซ่าท่องเที่ยว ดำเนินการโดยบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ที่ ททท. ถือหุ้นอยู่ 100%

ททท.เตรียมเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เร็วๆ นี้ โดยโครงการมี 2 ทางเลือก

  • ทางเลือกที่ 1  Flexible One ให้ชาวต่างชาติที่ลงทุนในอสังหาฯ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยทางผู้พัฒนาโครงการอสังหาฯ สามารถซื้อบัตร Elite Card มูลค่า 500,000-2,000,000 บาท ซึ่งจะได้วีซ่าระยะยาว 5-20 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร
  • ทางเลือกที่ 2  Flexible Plus ชาวต่างชาติต้องสมัครเป็นสมาชิกบัตร Elite Card ก่อน มูลค่าบัตรไม่ต่ำกว่า 1 ลบ. ซึ่งจะได้วีซ่าระยะยาว 10 ปีขึ้นไป แล้วต้องลงทุนในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นไป (หรือประมาณ 33 ลบ.) ภายใน 1 ปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในไทยจากกระทรวงแรงงานได้

ทั้งนี้ หากที่ประชุม ศบศ.เห็นชอบในหลักการก็จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เพื่อพิจารณาให้สมาชิก Elite Card ซึ่งได้วีซ่าระยะยาวสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้โดยไม่ต้องถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant B-Visa เพราะตามหลักกฎหมายแล้วจะต้องถือ Non-Immigrant B-Visa ก่อน ถึงจะขอใบอนุญาตทำงานได้

ถ้ามาตรการนี้เริ่มต้นปี 2564 ททท.คาดว่าจะสามารถขาย Elite Card ได้ 1,000 ใบ ซึ่งจะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 20,000 ลบ.

Update วันที่ 9 ธ.ค.  ล่าสุด Elite Card Flexible One ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564-31 ธ.ค. 2565

สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีการลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในประเทศไทยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเข้าอยู่อาศัย ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

คุณสมบัติและเงื่อนไขของบัตรสมาชิกประเภท “Elite Flexible One”

  1. ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะได้เป็นสมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิท ตามประเภทบัตรที่บริษัทฯ กำหนด
  2. ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี
  3. เอกสารหลักฐานสำหรับการยื่นสมัครบัตรประเภท “Elite Flexible One”

Elite Flexible One
3.1 หลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
3.2 หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
3.3 ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ
3.4 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
3.5 ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัพเดทเงื่อนไขเพิ่มเติมของ Elite Flexible One ปลดล็อคให้ Leased Hold Condo เข้าร่วมได้ (วันที่ 12 ม.ค. 2564)

จากกรณีที่บริษัทอสังหาฯ ได้มีประเด็นและข้อซักถาม ต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของโครงการ Elite Flexible One ทางบริษัทฯนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเดินหน้าในปี 2564 เพื่อดึงกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

สำหรับคุณสมบัติของ Elite Flexible One ที่ผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ มีเงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้สมัครที่มีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาเช่าหรือ Leased Hold
  2. อนุญาตให้ผู้สมัครที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2563
  3. โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการ (Take Over) ทั้งโครงการโดยนักลงทุนที่เป็นทั้งของไทยและต่างชาติ

หลังจากปรับเงื่อนไข ทาง Elite Card คาดว่า จะมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกหลายรายเข้าร่วมโครงการ จากปัจจุบันมี 60 ราย

เปิดชื่อบริษัทอสังหาที่เริ่มร่วม MOU กับ Elite Card