คอนโดข้าราชการ ไม่เกิน 1 ลบ.

กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดให้จอง คอนโดข้าราชการจากที่ราชพัสดุ ปลายเดือน มี.ค. 2564 ประเดิมย่านสุขุมวิท ราคาเริ่มต้น 999,999 บาท โดยเปิดให้จองจำนวน 12 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1 แปลง ลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 34 ตารางเมตรต่อห้อง กำหนดราคา 3 ระดับราคาตามความสูงของอาคาร ดังนี้

 • ชั้น 4-6 (3 ชั้น) 78 ห้อง ราคา 999,999 บาท / ห้อง
 • ชั้น 7-15 (9 ชั้น) 234 ห้อง ราคา 1,250,000 บาท / ห้อง
 • ชั้น 16-28 (13 ชั้น) 338 ห้อง ราคา 1,499,999 บาท / ห้อง

สำหรับในต่างจังหวัด จำนวน 11 แปลง ในพื้นที่เชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี โดยพัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง ราคาห้องละ 999,999 บาท

เงื่อนไขผู้รับสิทธิ์คอนโดข้าราชการ

 • เป็นข้าราชการทั่วไป หรือข้าราชการบำนาญ
 • สามารถจองข้ามเขต หรือภูมิลำเนาได้ (แต่ในการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ก่อน และลำดับถัดไปจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ไม่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ)
 • ผู้จองสามารถเลือกจองได้เพียง 1 ห้อง เท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการ พลเรือนสามัญ

สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คอนโดข้าราชการ มีอะไรบ้าง?

 • ได้รับกรรมสิทธิ์ห้องพักอาศัย ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ที่เป็นที่ตั้งโครงการฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี
 • กรมธนารักษ์ผ่อนปรับอัตราค่าเช่า 25% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า
 • สามารถนำสิทธิการเข้าร่วมโครงการไปเบิกตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตามระเบียบ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ของคอนโดข้าราชการ สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่คอนโดข้าราชการ เริ่มต้นไม่ถึงล้าน เปิดให้จองสิทธิ 9-13 ก.ย. นี้