นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าว จำนวน ๒๐๐ คน

นายอาคมฯ  กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาทบทวน    และเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากเสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน พร้อมเสนอแนะรูปแบบการลงทุนและเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล    ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)        การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา     ๑๔ เดือน เริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย และประหยัดเวลาการเดินทางของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางพิเศษระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณถนนงามวงศ์วานและถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในการพิจารณา ๔ รูปแบบ ได้แก่

  • รูปแบบที่ ๑ การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า)
  • รูปแบบที่ ๒ การพัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ และ  E-W Corridor 
  • รูปแบบที่ ๓ การพัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ประกอบด้วย โครงข่ายทดแทน  N๑ (การเชื่อมต่อ N๒ เข้ากับโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ) เพื่อเชื่อมวงแหวนตะวันออก-ตะวันตก N๒ และ E-W Corridor  
  • รูปแบบที่ ๔ การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าและระบบทางด่วนบนแนวสายทางเดียวกัน

Image 1/4
T.1

T.1

 นายอาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะดำเนินการควบคู่กันไปทั้งแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและแนวเส้นทางทางพิเศษ โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เริ่มต้นจากแยกแคราย เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) บริเวณสถานีบางเขน ผ่านแยกเกษตร เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต-คูคต) บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหง เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรีบริเวณแยกลำสาลี รวมระยะทางประมาณ ๒๑.๕ กิโลเมตร

 สำหรับแนวเส้นทางทางพิเศษจะเริ่มจากบริเวณสี่แยกเกษตร ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนนวมินทร์ ไปสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกและส่วนต่อขยายจากบริเวณสี่แยกเกษตรไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ทั้งนี้ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะต้องพิจารณาการเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งและจราจรในภาพรวม และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ด้วย ซึ่ง สนข. จะได้นำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

นายอาคมฯ กล่าวตอนท้ายว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยตลอดระยะเวลาของการศึกษาความเหมาะสม   โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) สนข. จะมีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น     และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมผ่านเว็บไซด์ของโครงการ www.brownline-fs2560.com ได้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ ซึ่ง สนข. จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปประกอบการศึกษาต่อไป