เซ็นทรัลพัฒนา ได้เข้ามาบุกเบิก สร้าง Central รามอินทรา ศูนย์การค้าแห่งแรกของย่านเมื่อ 30 ปีก่อน โดยปัจจุบัน Landscape ของย่านได้เปลี่ยนไป มีความทันสมัยมากขึ้น มีการขยายตัวของเมือง มี Infrastructure เชื่อมต่อรถไฟฟ้า และการคมนาคมหลายช่องทาง ทำให้เป็นย่านที่ต้องจับตามองทั้งการอยู่อาศัยและการทำงาน 

ซึ่งการรีโนเวทศูนย์การค้าใหม่ครั้งนี้ ใช้งบกว่า 2,000 ลบ. เป็นการสร้าง Strategic Ring Extension ใหม่ รองรับการเติบโตที่เชื่อมโยงมาจากย่านลาดพร้าวพหลโยธินรามอินทรา เป็น Linkage จากเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีชมพู นอกจากนี้ ยังมีการเติบโตของ Quality residential ที่มีการขยายตัวของหมู่บ้านราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ส่งผลให้มีกลุ่มกำลังซื้อสูงเพิ่มมากขึ้น โดยจากการสำรวจพบจำนวนประชากรใน Catchment Ring1 & 2 ประมาณ 1.3 ล้าน และมีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น 2.5% ต่อปี