เชียงใหม่-ถือเป็นข่าวดีของชาวเชียงใหม่ ที่จะได้มีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลายขึ้น ล่าสุดมีรายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) แจ้งความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าในจ.เชียงใหม่ โดยเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา และอยู่ระหว่างพิจารณา 2 โครงข่าย คือ A เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินควบบนดิน หรือ B เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเดียว

Image 1/5
2017_05_19_3DCMPMAP_06-642x1030

2017_05_19_3DCMPMAP_06-642x1030

โครงข่าย A มี 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 35 กม. วงเงินลงทุนมูลค่า  106,895 ลบ.

โครงข่าย B มี 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 40.57 กม. วงเงินลงทุนมูลค่า 28,419 ลบ

โดยทั้งสองโครงข่ายจะมี โครงข่ายรองโครงข่ายเสริม ที่คอยเชื่อมให้คนที่อยู่นอกเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะหลัก

ทางสนข. เตรียมหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน 27 .. นี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าโครงข่าย A น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด  โดยคาดว่าเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี  2562-2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564-2565

ที่มาข่าว: Dailynews