เข็มเหล็ก

เข็มเหล็ก บริษัทนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูป เทคโนโลยีใหม่ที่มาปฏิวัติวงการวิศวกรรมฐานรากแบบดั้งเดิม เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็ว

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านฐานรากสำเร็จรูป “เข็มเหล็ก” นวัตกรรมใหม่ที่พร้อมพลิกโฉมระบบงานวางฐานรากเสาเข็มของเมืองไทยและภาคพื้นเอเชีย พร้อมโชว์ศักยภาพเป็นผู้คิดค้นวิจัยแต่เพียงผู้เดียว หวังเพิ่มประสิทธิภาพวงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ไทยในด้านความรวดเร็ว ทนทาน และปลอดภัย สามารถควบคุมเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ ตั้งเป้าเป็น 1 ใน 3 ฐานรากที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจของประเทศไทย พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง

คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด กล่าวว่า ในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามาดิสรัปต์ธุรกิจก่อสร้างมากยิ่งขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างและงานฐานรากของไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการสร้างอาคารหรือบ้าน ฐานรากถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากมีฐานรากที่ดีอาคารหรือบ้านก็จะมั่นคงแข็งแรง ซึ่งในระบบโครงสร้างฐานราก เสาเข็ม เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอาคารและบ้าน ซึ่งในปัจจุบันวิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านฐานรากและเสาเข็ม ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่ม ความรวดเร็ว ทนทาน และปลอดภัยให้กับลักษณะของงานก่อสร้างต่างๆ มากขึ้น อย่างนวัตกรรม “เข็มเหล็ก” นวัตกรรมฐานรากที่จะมาปฏิวัติวงการวิศวกรรมฐานรากแบบดั้งเดิม และมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ไทย

สำหรับ “เข็มเหล็ก” คือ ฐานรากเสาเข็มสำเร็จรูป เป็นเทคโนโลยีใหม่ ผลิตในประเทศไทย ภายใต้การคิดค้นวิจัย ออกแบบ และพัฒนาจนได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล และมีการจดทะเบียนอนุญาตให้บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดย “เข็มเหล็ก” ก็คือ ฐานราก ที่ใช้หลักการเดียวกับฐานรากแผ่ คือ เมื่อเกิดการทรุดตัวของดินขึ้น ตัวโครงสร้างบนดินก็จะลงไปพร้อมกับดินรอบข้างตัวอาคาร จึงทำให้ไม่เกิดโพรงดังเช่นที่เกิดในเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป เนื่องจากเสาเข็มตอกหรือเจาะในปัจจุบัน นิยมตอกไปจนถึงชั้นดินดาน และแน่นอนว่าบ้านจะไม่เกิดการทรุดตัวเพื่อโครงสร้างตั้งอยู่ชั้นหินแข็ง แต่ดินรอบข้างจะยังคงสามารถทรุดตัวได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดโพรงใต้บ้าน โดยหลักการทำงานของฐานรากเข็มเหล็ก จะใช้แรงยึดกับผิวหน้าดินในการทำให้อาคารแข็งแรง โดยใช้รูปทรงที่เป็นเกลียวเหมือนสกรูที่มีฟิน ในการเพิ่มการรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ดินโดยรอบแน่นขึ้น เนื่องมาจากหลักการของสกรู และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน้าดิน

ในปี 2562 การก่อสร้างของประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ 10% หรือ 1.5 ล้านล้านบาท ของจีดีพีประเทศไทย ส่วนงานฐานรากมีมูลค่าประมาณ 10 % หรือ 1.5 แสนล้านบาท ของมูลค่าการก่อสร้างของประเทศไทย นอกจากนี้มูลค่าการก่อสร้างรวมของไทยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการขยายตัวของมูลค่าการก่อสร้างส่งผลบวกโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่อยู่ใน Value Chain ของอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร่าง เช่น งานฐานราก ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มองว่าตลาดฐานรากถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และยังเติบโตได้อีกมาก

ในปัจจุบันงานฐานราก “เข็มเหล็ก” จะถูกนำมาใช้ทดแทนฐานรากปูนแบบเดิมมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนงานฐานรากในการต่อเติมอาคารที่พักอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็ก รวมถึงใช้ทดแทนเสาเข็มปูนในการก่อสร้างอาคารขนาดไม่เกิน 2 ชั้น นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมนำมาใช้กับอาคารประเภทน็อคดาวน์ อีกด้วย

“จากประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมมายาวนาน ทำให้บริษัทฯ ทราบถึงปัญหาและความยุ่งยากของระบบงานฐานรากในรูปแบบเดิม เช่น ปัญหาการจ้างแรงงาน การควบคุมระยะเวลา และปัญหาด้านค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการเกิดความเสียหายกับพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งงานฐานรากมีความสำคัญต่องานก่อสร้างทุกประเภท จึงได้นำเสนอ “เข็มเหล็ก” นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบฐานรากแบบใหม่ มาเป็นทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างทุกรูปแบบ” คุณประเสริฐ กล่าวทิ้งท้าย