คุณธีร์ บุญวาสนา_AYB

นายธีร์  บุญวาสนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยาสร้างบ้าน จำกัด ผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านในสไตล์ รีสอร์ท (Resort Home) มาอย่างยาวนานจนเป็นที่รู้จักและเชื่อถือ ทั้งด้านคุณภาพ บริการ ตลอดจนฝีมือช่าง ภายใต้มาตรฐาน ISO 2015 เปิดเผยว่า ในปี 2559 นับเป็นปีสำคัญของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบปีที่ 16 บริษัทฯ จึงเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “AYB RESORT HOUSE”(เอวายบี รีสอร์ท เฮาส์) เพื่อสร้างความชัดเจน ตอกย้ำเอกลักษณ์สู่การเป็นผู้นำด้านการรับสร้างบ้านสไตล์ รีสอร์ท  ที่สร้างบ้านพร้อมบรรยากาศแห่งความสุข มีความทันสมัย และผสมผสานอัตลักษณ์ด้านความเป็นไทยเข้าไปในชิ้นงานที่สร้างความโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถการันตีผลงานด้วยความสำเร็จที่มีมากว่า 16 ปี โดยใช้กลยุทธ์ AYB 4 S ที่นำเทคโนโลยีมาต่อยอดเข้ากับจุดแข็งเดิม คือช่างฝีมือระดับดีเยี่ยมที่มีอยู่จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เช่น การพัฒนาออกแบบบ้านดีไซน์ใหม่และลวดลายต่างๆ รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทำการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกพื้นที่และครอบคลุมการให้บริการยิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯได้มุ่งเน้นวางรากฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงด้วยการกำหนดนโยบายเพิ่มรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มและลดรายจ่ายล่าสุดบริษัทฯได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโครงการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยโปรแกรมดังกล่าวจะเข้ามาช่วยให้บริษัทฯสามารถควบคุมประสิทธิภาพการทำงานทุกขั้นตอนนับตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการควบคุมเวลาการก่อสร้างกระบวนการใช้วัสดุให้คุ้มค่ารวมถึงกระบวนการด้านการควบคุมมาตรฐานฝีมือช่างโดยขั้นตอนที่กล่าวมาสามารถลดขั้นตอนและต้นทุนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขณะนี้บริษัทฯได้เริ่มทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวแล้วและคาดว่าจะสามารถประมวลผลได้อย่างชัดเจนในปี 2560

mix

สำหรับกลยุทธ์การเพิ่มรายได้บริษัทฯเตรียมเร่งขยายตลาดและฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทำเลศักยภาพมากขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ยังคงกระจุดตัวอยู่ในเขตภาคกลางพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลโดยนับแต่นี้บริษัทฯจะมุ่งเจาะตลาดใหม่สู่พื้นที่เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอาทิหัวหินชลบุรีและเขาใหญ่ตลอดจนถึงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโอกาสสูงเพราะได้รับอานิสงส์จากแผนการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์สายตะวันตก) ที่จะดึงดูดให้มีการกระจายตัวของการอยู่อาศัยไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีมากขึ้น

นอกจากนั้นบริษัทฯยังมุ่งสู่การพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาทีมช่างฝีมือแม้ว่าในขณะนี้บริษัทฯจะมีทีมช่างฝีมือคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยาวนานที่สืบทอดต่อจากรุ่นแรกนับจากการก่อสร้างบริษัทฯจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการโดยบริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาฝีมือช่างเพื่อให้คงความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อวางรากฐานและสร้างทีมช่างฝีมือรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันยกระดับสู่ความเป็นสากลซึ่งมีผลบวกโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทำให้งานของบริษัทฯให้มีคุณภาพและคงเอกลักษณ์อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

นายธีร์กล่าวว่าในส่วนของเป้าหมายรายได้ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตไว้อัตรา 15% หรือ 160 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปี พบว่ามีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะไม่ได้หวือหวามากนักด้วยบรรยากาศด้านเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ดีธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดรับสร้างบ้านยังคงมีความต้องการสูง สอดรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความนิยมสร้างบ้านสไตล์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นบ้านที่ให้บรรยากาศของการพักผ่อนอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น และในครึ่งปีหลังของปี 2559 มั่นใจว่าสามารถผลักดันรายได้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย สำหรับปี 2560 มองเห็นโอกาสในการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากประสิทธิผลด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่กำหนด  โดยคาดการณ์เป้าหมายรายได้จะเติบโตจากปีนี้ 15 – 20 % ถือว่าสวนทางภาวะตลาดโดยรวมที่มองว่ายังคงฟื้นตัวไม่หวือหวานัก

นายรณกร  พุทธิพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสถาปัตย์และบริการลูกค้า บริษัท อยุธยาสร้างบ้าน จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาและดำเนินธุรกิจจากผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งพบว่ามีกลุ่มคนที่มีความต้องการบ้านสไตล์ รีสอร์ท อยู่ในตลาดคือกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกตัวบ้าน ให้มีความรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนในทุกมุมของบ้าน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้รับสร้างบ้านมากกว่าด้านราคา โดยให้น้ำหนักในส่วนนี้ถึง 60% ในการตัดสินใจว่าจ้าง

mix2

นอกจากนั้นยังคงให้ความสำคัญด้านการออกแบบที่ตอบโจทย์และตรงใจบริษัทฯจึงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและออกแบบบ้านใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคล่าสุดได้พัฒนาแบบบ้านใหม่ทั้งหมด 4 แบบ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีรูปแบบการพักผ่อนที่แตกต่างกันครอบคลุมแนวคิดธรรมชาติ 4 รูปแบบ ดึงความโดดเด่นของธรรมชาติแต่ละอย่างออกมาอย่างชัดเจน ประกอบด้วย แบบที่ 1 Water Front นำเสนอแบบบ้านที่มีความสัมพันธ์กับสายน้ำ และทะเล แบบที่ 2  Hill Side นำเสนอแบบบ้านที่มีความสัมพันธ์กับภูเขา มีการเล่นระดับของพื้นดิน แบบที่ 3 Greenery นำเสนอแบบบ้านที่มีความสัมพันธ์กับป่า มีความสดชื่นด้วยต้นไม้และธรรมชาติสีเขียว และแบบที่ 4 Archicultural นำเสนอแบบบ้านที่มีความสัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนอิงความสวยงามของประวัติศาสตร์

บริษัทฯ มองโอกาสและจับตลาด บ้านสไตล์ รีสอร์ท มานานกว่า 6 ปี ซึ่งตลอดเวลา บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งและคิดพัฒนาการออกแบบบ้านใหม่ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า แต่ยังคงจุดเด่นของบริษัทฯ ด้วยแบบบ้านที่มีเอกลักษณ์ด้านผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเป็นไทยลงในรายละเอียดของบ้านทุกหลัง โดยลูกค้าเอง สามารถมีส่วนในการออกแบบ เลือกสี เลือกวัสดุ ให้ได้ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมของที่มาของบ้าน ที่ตัวเองอยู่อาศัยมากขึ้น รวมถึงบริษัทฯ จะใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยของบ้านแต่ละหลังให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงมั่นใจว่าแบบบ้านจะไม่ซ้ำใคร มีความทันสมัย ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และยังคงไว้ด้วยกลิ่นไอของความเป็นไทยอย่างลงตัวนายรณกรกล่าว