ผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (1)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับ เรื่องกำหนดจัดงานอบรม REIC Real Estate Certification Program รุ่นที่ 3 หลักสูตร “ผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก็เหมาะมากกับนักพัฒนาอสังหาฯหรือคนที่ต้องการจะพัฒนาอสังหาฯ และต้องการเข้าใจเรื่องผังเมืองใหม่ที่จะบังคับใช้ในปีหน้านี้แล้วครับ

หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2202-1578 , 0-2202-1518