คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงปัญหา และความเดือดร้อนของชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ ราคาข้าวตกต่ำ จึง ได้ร่วมซื้อข้าวสารจากชาวนา ผ่าน “โครงการประกันภัยขายข้าวช่วยชาวนา” ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพนักงานบริษัทได้บริโภค เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา และสนับสนุนให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาที่เหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย พร้อมด้วยผู้บริหารของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ “อนันดา แคมปัส” อาคาร FYI ถนนพระราม 4 เมื่อเร็วๆนี้