mandarin_%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-1

หนึ่งในสุดยอดไฮไลท์ของ ICONSIAM ที่ปิดกันอยู่นานนนนน ก็คือ “หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้มีการประทับตรา EIA ตั้งแต่ช่วงก.ค.ที่ผ่านมา ตามแผนเดิมวางไว้ว่าน่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ต้องมาลุ้นกันหน่อยว่าจะได้เปิดปีนี้มั้ย

Credit: Dekwat1975

จากรายงาน EIA ระบุว่า ขนาดพื้นที่โครงการ 4-3-15.3 ไร่ ประกอบด้วยส่วนชั้นใต้ดินจำนวน 2 ชั้น และส่วนฐานอาคาร (Podium) สูง 4 ชั้น เชื่อมกับหอชมเมืองที่สูง 24 ชั้น รวมๆ แล้วสูงราว 459 เมตร โดยด้านบนหอคอยเป็นที่ประดิษฐ์สถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์, ศูนย์การเรียนรู้, และจุดชมวิว

Image 1/6
Screen Shot 2017-05-29 at 10.33.54 PM

Screen Shot 2017-05-29 at 10.33.54 PM

ที่มา: Thailand Skyline