ปี 2565 ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัว หลังจากอยู่ในจุดต่ำสุดต่อเนื่องมา 2 ปี โดยได้อานิสงส์จากมาตรการลดค่าโอนจดจำนอง การผ่อนปรน LTV อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ราคาที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ยังไม่ปรับตัวนัก รวมถึงสภาพเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก REIC เปิดเผยว่า ภาวการณ์ฟื้นตัวของตลาดอสังหาฯ ด้านที่อยู่อาศัยในปี 2565 เป็นการฟื้นด้าน Supply เป็นหลัก เนื่องจาก ปี 2563 – 2564 หน่วยเปิดขายใหม่เกิดขึ้นน้อย หน่วยที่เหลือขายในตลาดก็ลดลง และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว สังเกตได้จาก Q1-Q2/2565 ที่มีการเปิดตัวใหม่สูงมาก เพราะมีการเปิดตัวคอนโดราคาถูกในช่วงนั้นจำนวนมาก และสามารถมียอดขายที่ดี ในเวลาเดียวกันตลาดบ้านจัดสรรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ก็มีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาดในช่วงนั้นมีความคึกคัก และมีปัจจัยบวกจากดอกเบี้ยต่ำ กู้ได้มาก(ผ่อนปรน LTV) ราคาไม่ขึ้น

ขณะที่การฟื้นตัวฝั่ง Demand ในปี 2565 อาจจะยังไม่แข็งแรงนัก แต่ Demand มีการขยายตัวได้จากแรงกดดันที่เกิดจากการที่จะสิ้นสุดการผ่อนปรน LTV ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มเข้าสู่ขาขึ้น และค่าธรรมเนียมการโอนที่ลดลงเหลือร้อยละ 1% จากปี 2565 ที่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.01 เท่านั้น นอกจากนี้ การเร่งโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2565 เป็นการดึงจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคตมา ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ใน Q1-Q2/2566 ชะลอตัว

Think of Living ได้รวบรวมผลประกอบการปี 2565 ของ 16 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบให้เห็นว่า แต่ละบริษัท มีตัวเลขกำไร รายได้ และอัตราการเติบโตมากน้อยแค่ไหน และสิ่งนี้ส่งสัญญาณอะไรต่อตลาดอสังหาฯ ในปี 2566 

สรุป

  • ผลประกอบการของ 16 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2565รายได้รวมและกำไรเพิ่มขึ้น: ผลประกอบการ ปี 2565 ของ 16 บริษัทอสังหาฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายได้รวม 309,721 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ  45,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% และ 26% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2564
  • สินค้าคงเหลือและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 2.96% (QoQ) และ 21%(YoY): สินค้าคงเหลือ บวกกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทอสังหาฯ ทั้ง 37 บริษัทอยู่ที่ 600,548.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.96 % เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และเพิ่มขึ้น 10.21% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564
  • AP รายได้สูงสุด ขณะที่ LH กำไรสุทธิสูงสุด: AP มีรายได้รวมสูงสุดเมื่อเทียบกับ 37 บริษัทอสังหาฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายได้รวมในปี 2565 ที่ 49,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.02% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 ขณะที่ LH มีกำไรสุทธิสูงสุดในปี 2565 ที่ 8,318.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.89% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564

ที่มา: