• ดอกเบี้ยบ้านและวงเงินกู้เพิ่มเท่ากัน เริ่ม 2.20%
  • ผ่อนถูกสุด ล้านละ 5,500.-
  • ฟรี ค่าประเมิน
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเพิ่ม
  • ฟรี ชำระผ่าน SCB ทุกช่องทาง

สนใจ โทร. 02-286-1010 ต่อ 2523-2525
เว็บไซต์ www.bankofchinahomeloan.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bocmortgage
สมัครวันนี้ – 31 ธ.ค. 60 โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด