บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  โดยนายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย นางสาวอลิวัสสา  พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการปล่อยเช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน(Sole Agent) ในโครงการมิกซ์ยูสสิงห์ คอมเพล็กซ์พื้นที่ 11 ไร่ บนถนนอโศกมนตรี มูลค่าโครงการ 4,255 ล้านบาท  (ไม่รวมมูลค่าที่ดินและมูลค่าโครงการคอนโดมีเนียม) โดยภายในโครงการประกอบด้วย อาคารสำนักงานเกรดเอ ไลฟ์สไตล์มอลล์ และคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี ปัจจุบันพื้นในส่วนของอาคารสำนักงาน ได้มีผู้เช่าแล้วกว่า 20% และตั้งเป้ามีผู้เช่า 75% ในปี 2561