สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่วาระ 2561-2562  พร้อมเปิดตัวนายกสมาคมคนใหม่ “ศิริพร สิงหรัญ” ประกาศยุทธศาสตร์ ผ่านโมเดลความยั่งยืนสร้างมาตรฐาน “รับสร้างบ้านแบบมืออาชีพ ที่ผู้บริโภควางใจ”  ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่ง สร้างความน่าเชื่อถือสู่ความเป็นหนึ่งในใจลูกค้า เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์  รุกใช้เทคโนโลยีผ่าน Socialnetwork ทุก Platform ดันงานสื่อสารทั้งภายในและภายนอก มุ่งขยายฐานสมาชิกและพันธมิตรครบวงจร

นางศิริพร  สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ( HBA ) เปิดเผยว่า  ในโอกาสที่ตนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างคนที่ 8 และได้เปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่วาระ 2 ปี ( 2561-2562) ต่อที่ประชุมบอร์ดของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีนโยบายการทำงานมุ่งพัฒนาสมาคมฯ แบบยั่งยืนเพื่อให้ รับสร้างบ้านจะเป็นมืออาชีพที่ผู้บริโภควางใจ เป็นองค์กรคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการับสร้างบ้านทั้งในเชิงสถิติและนวัตกรรม

อีกทั้ง การเป็นผู้นำแนวคิดและเทรนด์การรับสร้างบ้านของสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น  ด้วยเชื่อมั่นว่าเครือข่ายที่แข็งแกร่งจะนำพาสมาชิกและสมาคมฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้สมาคมฯ มีเป้าหมายสำคัญ จะสร้างสมาคมให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ขึ้น ด้วยการขยายเพิ่มจำนวนสมาชิกทุกประเภทขึ้นอีกอย่างน้อย 10 % จากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 127 ราย

“นอกจากนี้ สมาคมฯ จะสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพของสมาชิกของสมาคมฯ ผ่านทางกิจกรรมและสื่อของสมาคมฯ ในทุกๆ ด้าน โดยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจรับสร้างบ้านได้เข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกและเครือข่าย ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย

เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เน้นการแชร์ประสบการณ์ องค์ความรู้จากบริษัทที่มีประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ให้สามารถต่อยอดไอเดียการทำธุรกิจรับสร้างบ้านให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้มากที่สุด”  นายกสมาคมฯกล่าว

สำหรับแนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้านี้ โดยประมาณการเติบโตได้ 5% หรือมีมูลค่าตลาดรวม 11,000 ล้านบาท จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภคให้กล้าใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่มากขึ้น จากที่เคยชะลอการตัดสินใจปลูกสร้างบ้านมา ในปีนี้จะส่งผลการตัดสินใจของผู้บริโภคเริ่มกลับมามากขึ้น น่าจะช่วยให้ตลาดรับสร้างบ้านขยายการเติบโตได้ดี

ด้านนายวรวุฒิ  กาญจนกูลเลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้กล่าวเสริมถึง ความร่วมมือที่สมาคมฯ ได้ร่วมกับภาครัฐและกิจกรรมของสมาคมฯ ว่า ที่ผ่านมามีหลายโครงการที่สมาคมฯ ได้ร่วมกับภาครัฐและยังวางแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการทวิภาคี ซึ่งสมาคมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับกรมอาชีวศึกษามาถึงรุ่นที่ 6 ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกสมาคมฯ  ซึ่งถือเป็นโครงการที่สนับสนุนทุนมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพเป็นแบบอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สมาคมฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างมาก โดยได้มีการวางแผนร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจในการต่อนำนักศึกษาในโครงการเข้าร่วมดูงานในโรงงานวัสดุก่อสร้างของสมาชิก เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะด้านวัสดุ และเทคนิคการก่อสร้างให้มากขึ้น

ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหลักของสมาคมฯ ทั้ง 2 งาน คือ “งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2018 ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม2561  และ “งานรับสร้างบ้านและวัสดุHome Builder & Materials Expo 2018ในเดือนสิงหาคม 2561  ได้เพิ่มกิจกรรมที่ช่วยต่อยอดองค์ความรู้ของธุรกิจในแบบ Exclusive และช่วยให้ขยายฐานเครือข่าย โดยจะเปิดโอกาสให้บริษัทที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น  ส่วนนโยบายเพื่อสังคมหรือ CSR : Corporate Social Responsibility ทางสมาคมฯ มีนโยบายสนับสนุนด้านเยาวชนและการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำไปช่วยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน การศึกษาที่ได้มีการขอและได้รับการพิจารณาจากสมาคมฯ เช่นทุกปี สำหรับปีนี้สมาคมฯ มีแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในลักษณะPlatform ที่ช่วยให้วงการรับสร้างบ้านได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาและเตรียมตัวเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้