DSCN5610

นายวิสิฐษ์  โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นวาระที่สมาคมฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 10 ปี โดยยึดมาตราฐานตามแนวคิด  “รับสร้างบ้าน ไม่เพียงแค่ รับสร้างบ้าน”  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมฯ ในแต่ละยุค ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์มากมายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่ได้ผ่านสถานการณ์บ้านเมืองที่หลายหลายทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ก็ได้ร่วมมือกันจนฝ่าฟันวิกฤติจวบจนปีที่ 10 โดยได้พยายามใช้นโยบายประสานความร่วมมือทั้งในส่วนภาครัฐ และพันธมิตรธุรกิจที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้สมาคมฯ มีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

DSCN5601

ล่าสุดคณะกรรมการของสมาคมฯได้เข้าหารือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวผลกระทบปัญหาแรงงานในภาคธุรกิจการก่อสร้างบ้าน ร่วมหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในกรณีแรงงานต่างด้าว ที่ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ   โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยร่วมกับสถาบันก่อสร้างจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯจัดทำระบบบริหารคุณภาพที่สากลยอมรับ  ISO.9001(2008)   โครงการร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้มอบหมายให้สมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับวุฒิทางอาชีพ ในระดับ 4-5 เทียบเท่าปวส.และปริญญาตรีซึ่งเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานไทยในอนาคต ถือว่าเป็นโครงการที่สมาคมฯ ได้พยายามร่วมมือกับสถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแนวทางด้านการขยายฐานธุรกิจ โดยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องผ่านกลยุทธ์ Supply Chain โดยการดึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับกับการสร้างบ้าน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ธนาคาร เพื่อให้การเชื่อมโยงครบวงจรที่สุด

DSCN5619

นายวิสิฐษ์ กล่าวว่า แม้จะมีผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างที่ทราบกัน แต่ขณะนี้ ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 นี้  เริ่มมีบรรยากาศที่ดีขึ้นมาก หลังปัจจัยความเสี่ยงในหลายๆ ด้านเริ่มคลี่คลาย ทั้งนี้สมาคมฯ คาดว่ามูลค่าตลาดรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านของปี 2557 คงอยู่ที่ 11,500 ล้านบาท

 DSCN5612

นายพิชิต อรุณพัลลภ เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวเสริมว่า ในโอกาสครบรอบ 10 ปีซึ่งเป็นวาระพิเศษ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงพิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองด้วยการคืนกำไรให้สังคม ด้วยมุ่งหวังให้สมาคมฯ เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นจาก “โครงการจักรยานเพื่อน้อง” ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลว่า ยังมีเด็กในท้องถิ่นทุรกันดารอีกเป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาการเดินทางมาโรงเรียน หรือต้องเดินเป็นระยะทางไกลกว่าจะถึงโรงเรียน  กิจกรรมดังกล่าวจึงถูกดำริขึ้นเพื่อขอรับบริจาคเงินสมทบจากสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไปเพื่อซื้อจักรยาน จำนวน 200 คัน พร้อมทุนการศึกษา เพื่อมอบให้โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 10 โรงเรียน โดยกำหนดมอบในวันที่ 11 ตุลาคม ศกนี้ ทั้งนี้ในงาน Home Builder Expo 2014 ทางสมาคมฯ ได้จัดบูธพิเศษ สำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมบริจาคกับสมาคมฯ ในครั้งนี้ด้วย

 DSCN5614

งานมหกรรมรับสร้างบ้าน 2014 : Home Builder Expo 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2557 ณ แพลนนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แกนหลักของงานคือ “Integrated LIVING” หรือ บูรณาการเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจที่ดีจากผู้ที่ต้องการปลูกบ้านและคาดจะมียอดจองปลูกบ้านภายในงานไม่ต่ำกว่า 3,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 % จากยอดขาย 3,025 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน เว็บไซต์ของสมาคมฯที่ www.hba-th.org