เมื่อเร็วๆนี้ นายพิชิต อรุณพัลลภ (ที่ 2 จากขวามือ) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วย นางศิริพร สิงหรัญ (ที่ 1 จากซ้ายมือ) รองเลขาธิการสมาคม และอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และ นาย จิระวัฒน์ มาลีรักษ์ (ที่ 2 จากซ้ายมือ) อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเสนอแนวทางเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ...การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ..2560 ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยนายสมพาศ นิลพันธ์ (ที่ 1 จากขวามือ) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มารับหนังสือและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ และจะประสานให้กระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป