สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น “Real Zoom The futuristic of developer” สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแตกต่างและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของวงการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) และ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย (ที่ 4 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมแถลงข่าวเปิดงานสัมมนา ณ ห้อง SEM 1 ชั้น 3 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โทร. 02-060-8351