98985jjbbai7fgb7jfcc7

นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล ว่าที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามร่วมกับ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ  กรรมการผู้จัดการบริษัทชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้กับผู้รับจ้างออกไปอีก 387วัน จากเดิมที่จะครบกำหนดสัญญาว่าจ้างในวันพรุ่งนี้(24 พ.ย.) เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ประกอบกับปัจจุบันโรงเรียนโยธินบูรณะ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต บ้านพักชุมชนทอผ้า และหน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่สามารถโยกย้ายออกไปได้ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ ขั้นตอนและงบประมาณจำนวนมาก ทำให้การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ประกอบกับในระหว่างก่อสร้างผู้ว่าจ้างจัดหาที่พักดินในรัศมี 10 กิโลเมตรให้กับผู้รับจ้างไม่เพียงพอ ทำให้แผนงานก่อสร้างต้องล่าช้า

นายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 15 ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามกำหนด ล่าสุดโรงเรียนโยธินบูรณะแจ้งว่าจะย้ายออกได้ประมาณต้นปี 2559 ดังนั้น กลางปี 2559 น่าจะรื้อถอนอาคารได้ ส่วนปัญหาไม่มีที่ทิ้งดินได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คาดว่าไม่เกิน 20 วันจะขนดินออกได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อาจต้องขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้กับผู้รับจ้างอีก 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้ โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ปี 2561

ที่มา : ประชาชาติ