ศุภาลัย เปิดแผนอสังหาปี 2564

ศุภาลัย (Supalai) พาเจาะลึกภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ และแผนกลยุทธ์ศุภาลัย ปี 2564 เตรียมเปิดโครงการใหม่ทั้งแนวราบ และคอนโดมิเนียมรวม 31 โครงการ ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวมมูลค่า 34,000 ล้านบาท คาด ปี 2564 บริษัทฯ จะเติบโต ทางด้านรายได้ และกำไร แบบ New High

ภาพรวมปี 2563 เดิมทีบริษัทฯ  ตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่ ไว้ที่ 30 โครงการ มูลค่า 30,000 ลบ. แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้บริษัทตัดสินใจปรับแผน โดยลดจำนวนคอนโดลงจาก 5 โครงการ เหลือเพียง 3 โครงการ ทำให้ภาพรวมทั้งปี 2563  ศุภาลัย ได้เปิดโครงการใหม่ทั้งหมด 28 โครงการ มูลค่ารวม 24,450 ลบ.

ศุภาลัยกับแผนเปิดโครงการใหม่ปี 2564 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ธุรกิจที่จะ ก้าวไปข้างหน้า..เติบโตอย่างผู้นำ และยั่งยืน ทั้งด้านรายได้ และกำไร

  • โดยมุ่งมั่นนำหลักการทำงานแบบ Agile มาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ พร้อมแบบบ้านใหม่ ฟังก์ชันใหม่ ให้ตอบโจทย์ยุค New Normal
  • เตรียม Launch แอปพลิเคชัน Supalai Sabai ที่ครอบคลุมทุกการบริการอย่างครบวงจร อาทิ การทำธุรกรรมทางการเงิน และบริการหลังการขาย
  • ส่งเสริมด้าน Waste management ในกระบวนการก่อสร้าง โดยกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อลดปริมาณความสูญเสียของวัสดุก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดการกับเศษวัสดุก่อสร้างให้เกิดมูลค่าสูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถือ และเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายยอดขาย 27,000 ล้านบาท และเป้าหมายรายได้ 28,000 ล้านบาท ซึ่งมีแผนการเปิดตัว โครงการใหม่จำนวนมากโดยเฉพาะโครงการแนวราบ โดยวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 31 โครงการ มูลค่ารวม 34,000 ลบ. แบ่งเป็น

  • โครงการแนวราบ 27 โครงการ
  • โครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ

และกำหนดงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน 8,000 ล้านบาท

คาดว่าปี 2564 นี้ จะเป็นอีกปีที่ บริษัทฯ มีการเติบโต ทางด้านรายได้ และกำไร แบบ New High จากโครงการคอนโดฯ สร้างเสร็จพร้อมโอนฯ ที่รอรับรู้รายได้จำนวนมาก และเชื่อว่าโครงการแนวราบจะมีแนวโน้มเติบโต ได้ต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความปรารถนาดีและความห่วงใย ฝากไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง คนไทยทุกคน เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว

แผนการลงทุนในต่างประเทศของศุภาลัย (Supalai) มีที่ไหนบ้าง?

ศุภาลัย มีแผนกระจายการลงทุนในหลายๆ ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเน้นในเอเชียเป็นหลัก ซึ่งสำหรับปีนี้คร่าว ที่วางไว้คือ

  • ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย จะเข้าไปลงทุนในลักษณะร่วมทุนกับบริษัทฯในท้องถิ่นผ่านการถือหุ้นในบริษัท
  • เวียดนาม ร่วมลงทุนในลักษณะแบบถือหุ้นกู้ในบริษัทจดทะเบียน
  • อินโดนีเซีย อยู่ในช่วงของการมองหาพันธมิตร

สำหรับออสเตรเลียที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนในลักษณะ JV  ยังคงเดินหน้าต่อไป มีจำนวน 12 โครงการ มูลค่ารวม 60,000 กว่าล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับดีเนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยเติบโต

ซึ่งปีที่ผ่านมา ถือว่าโตส่วนกระแส #Covid19 โดยสามารถกวาดยอดขายไปได้กว่า 1,983 ล้านบาท คิดเป็น 7.5% ของยอดขายรวมในประเทศไทยของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าปี 2564 น่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และประมาณการณ์ยอดขายไว้ที่ 5,350 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 19% ของเป้าการขายรวมในประเทศไทย