SPALI การันตีผลงานปี 2565 แข็งแกร่งต่อเนื่อง ทุบสถิติกวาดรายได้ – กำไร เกินเป้าที่ตั้งไว้ สร้าง New Record ครั้งใหญ่ เติบโตแบบก้าวกระโดด โกยรายได้รวมสูงถึง 35,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% และกำไรสุทธิ 8,173 ล้านบาท โตกว่า 16%

 นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2565 ของบริษัทฯ สามารถทำผลงานได้เติบโตดีอย่างมาก ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าที่ตั้งไว้     โดยสามารถสร้างสถิติใหม่ New High ให้กับบริษัทฯ อีกครั้ง ทั้งรายได้ กำไร และยอดโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากเคยทำสถิติรายได้และกำไรสูงสุดไปแล้วในปี 2564  โดยในปี 2565 เติบโตมาจากการฟื้นตัวจากความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย และการสนับสนุนของมาตรการของภาครัฐและสถาบันการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของลูกค้า รวมทั้งแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในกลุ่มสินค้าแนวราบและคอนโดมิเนียมเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

บริษัทฯ ยังสร้างปรากฎการณ์แห่งความสำเร็จ New High ครั้งใหญ่อีกครั้ง ทุบสถิติรายได้ – กำไร พุ่งต่อเนื่อง สามารถกวาดรายได้รวมเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงถึง 35,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2564 เกินเป้าหมายที่วางไว้ 29,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ 34,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากปี 2564 แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ 54% และคอนโดมิเนียม 46 %  และสร้างผลกำไรสุทธิ 8,173         ล้านบาท โตกว่า 16% ส่งผลให้อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับเพียง 49%

อีกทั้งบริษัทฯ ยังกวาดยอดขายโครงการใหม่ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม โตสวนกระแสโกยยอดรวม           32,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากปี 2564 ที่อยู่ที่ 24,069 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนยอดขายคอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่และสร้างเสร็จพร้อมอยู่ 10,495 ล้านบาท คิดเป็น 82% และยอดขายสินค้าแนวราบในกลุ่มสินค้าแนวราบ 21,938 ล้านบาท คิดเป็น 20% เติบโต 116% ทะลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ 28,000 ล้านบาท

จากการเติบโตของยอดรายได้และกำไรดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 8 พ.ค. 2566 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พ.ค. 2566

จากความสำเร็จในปี 2565 ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งขององค์กรกับความพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างปรากฏการณ์ New High ของบริษัทฯ อีกครั้ง