ศุภาลัย – ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายที่เติบโตเรื่อยๆ สำหรับศุภาลัย เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมา สามารถกวาดยอดขายได้กว่า 33,343  ลบ. นับว่าสูงขึ้นจากปี 2560 ถึง 8% ซึ่งการเติบโตมาจากยอดขายโครงการคอนโดมิเนียม 17,282 ล้านบาท และยอดขายโครงการแนวราบ 16,061 ล้านบาท โดยมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 25 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 22 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่ารวม 25,980 ล้านบาท

Image 1/2

สำหรับแผนงานปี 2562 แม้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์รายย่อยอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายในการเติบโตต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย 35,000 ล้านบาท และเป้าหมายรายได้ 28,000 ล้านบาท จากการเปิดตัวโครงการใหม่ 34 โครงการ แยกเป็นโครงการแนวราบ 28 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 40,000 ล้านบาท และกำหนดงบประมาณการจัดซื้อที่ดินประมาณ 8,000 ล้านบาท

Image 1/2

โดยประเดิมโครงการแรก ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9 คอนโด Low Rise ทำเลพระราม 9 ที่มีมูลค่าโครงการราว 775 ลบ.

ซึ่งในปีนี้จะมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง อาทิ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการ (Mixed-use) บนที่ดินสถานทูตออสเตรเลีย (เดิม) ถนนสาทร