วังค้างคาว

วังค้างคาว อาคารเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา เคยเป็นบ้านของพระประเสริฐวานิช (เจ้าสัวเขียว เหล่าประเสริฐ ขุนนางเชื้อสายจีน ในสมัยร.5 ทำหน้าที่ดูแลการค้าขายในส่วนของคนจีน) ต่อมาในปี 2464 ได้ถูกบริจาคให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปัจจุบันอาคารและที่ดินอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์

ตัวอาคารสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะและรูปแบบเป็นกลุ่มอาคารเก๋งจีน 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง หน้าจั่วปูนปั้น ประกอบด้วย อาคารสองหลังตั้งขนานกัน หันหน้าออกแม่น้ำ มีระเบียงเชื่อมถึงกัน ล้อมลานโล่ง ตรงกลางขนาดใหญ่ พื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารถูกแบ่งเป็นสัดส่วน ทั้งสองฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์ให้เช่าเป็นที่เก็บสินค้า

เมื่อหมดสัญญาเช่า ตัวอาคารถูกปิดร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มาหลายสิบปี ทำให้มีค้างคาวเข้ามาทำรังและอาศัยอยู่บริเวณใต้ตึกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีคนเรียกอาคารเก่าหลังนี้ว่า “วังค้างคาว” และถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2561

ล่าสุดกรมธนารักษ์ ได้เตรียมเปิดประมูลสิทธิการเช่า “วังค้างคาว” อาคารราชพัสดุพร้อมที่ดิน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2723 (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 0-3-29 ไร่ ในวันที่ 23 ก.ย. นี้ มีระยะเวลาเช่า 30 ปี ราคาเช่าเริ่มต้นที่ 9.47 ลบ.

สำหรับเงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (วังค้างคาว) มีรายละเอียด ดังนี้

 1. คุณสมบัติผู้เข้าประมูล
  1.1 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
  1.2 จะต้องไม่เคยเป็นผู้ทิ้งงานก่อสร้างของทางราชการตามหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลางมาก่อนจึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณา
 2. สถานที่ติดต่อขอซื้อเอกสารผังประมูล
  สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารผังประมูล ในราคาชุดละ 1,500.- บาท ณ ส่วนรายได้ กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทุกวันในเวลา 09.00 – 15.00 น.เว้นวันหยุดราชการ
 3. กำหนดวัน เวลารับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ ผู้เข้าประมูลสามารถรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการประมูล ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยพร้อมกัน ณ กรมธนารักษ์ เวลา 10.00 น.
 4. การเสนอเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า ไม่ต่ำกว่า 9,475,200.- บาท
 5. หลักประกันซองผู้เข้าประมูลจะต้องวางหลักประกันซอง เป็นเงิน 947,520.- บาท พร้อมกับการยื่นซองประมูล
 6. กำหนดวัน เวลาเปิด-ปิดรับซองประมูล และเปิดซองประมูลผู้เข้าประมูลต้องยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.00 น. และคณะกรรมการจะปิดรับซองประมูล ในเวลา 10.00 น. และจะเปิด ซองประมูล เวลา 10.30 น. ในวันและสถานที่เดียวกัน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6328 ในวันและเวลาราชการ และ Call center โทร. 0 2059 4999 นายยุทธนากล่าวทิ้งท้ายในเรื่องนี้

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวคอนโดในย่านนี้ได้ที่ มองหาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า ตอนที่ 9 “ย่านเจริญนคร” (รถไฟฟ้าสายสีทอง)