ลดภาษีที่ดิน 90% และลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจำนอง

ตามที่สัญญากันไว้ เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับ มาตรการกระตุ้นอสังหา 2 ข้อ ว่าด้วยเรื่อง ลดภาษีที่ดิน 90% และลดค่าโอน-จดจำนอง เหลือ 0.01 % สำหรับบ้านราคา ไม่เกิน 3 ลบ. ล่าสุดวันนี้ คลังได้ยื่นให้ทางรัฐบาลพิจารณา แล้วนะคะ คาดว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์ น่าจะได้ยินข่าวดีกัน หรือถ้าเป็นไปได้อาจเริ่มบังคับใช้ไม่เกิน 1 ก.พ.  2564

Update 26/1/2564 เวลา 14.00 >> ล่าสุดวันนี้ ครม. ได้อนุมัติ 2 มาตรการนี้แล้วนะคะ โดยเริ่มบังคับใช้ไม่เกิน 1 ก.พ. 2564 และสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564

ลดภาษีที่ดิน 90% เหลือต้องจ่าย 10% แล้วคิดอย่างไร?

จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับการลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา 90% จากภาษีที่คำนวณได้ (อัตราภาษีราคาเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้างตามประเภทนั้นๆ) สามารถดูตัวอย่างการคำนวณหลังลดภาษีที่ดิน 90% ได้ดังนี้

ลดภาษีที่ดิน 90%

  1. กรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สำหรับที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.01 คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 50 บาท
  2. กรณีที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และกรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับบ้านหลังอื่นหากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 100 บาท
  3. กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้ประโยชน์อื่น ร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท เป็นต้น

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถอ่านเพิ่มได้ในบทความ ปีหน้ามาแล้ว… ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เราต้องจ่ายเท่าไร ? ใครได้รับยกเว้นบ้าง

อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษ ถ้าไม่ได้จ่ายภาษีที่ดินฯ  หาข้อมูลเพิ่มได้ที่  บทความจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สุดท้าย 31 ส.ค. นี้

การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์

การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายผู้ซื้อบ้าน จากอัตราที่กำหนดดังนี้ ซึ่งหลัง ครม.อนุมัติ คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนปกติ 2.00% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจำนอง ปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% สามารถดูตัวอย่างการคำนวณหลังลดธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ได้ดังนี้

1.ลดค่าธรรมเนียมการโอน    อัตราปกติ  2.00%   เหลือ   0.01%

2. ลดค่าธรรมเนียมการจำนอง อัตราปกติ 1.00 %  เหลือ 0.01% *แต่จะต้องเป็นโครงการใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทอสังหา เท่านั้น โครงการมือสอง ไม่เข้าเงื่อนไข*

กรณีผู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท

  • ค่าธรรมเนียมการโอนจากปกติต้องจ่าย 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท
  • การลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากปกติต้องจ่าย 1% เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท

รวมแล้วจากที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองสำหรับบ้านราคา 3 ล้านบาท ในอัตรา 3% เป็นเงิน 90,000 บาท  ก็จะจ่ายในอัตราเพียง 0.02% เป็นเงินเพียง 600 บาท หรือจ่ายล้านละ 200 บาท

ถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวลดค่าโอน-จดจำนอง สามารถชม VDO สรุปรายละเอียดได้ที่ THINK’s UPDATE EP.76 : อัปเดตคอนโด 3 ทำเล ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง