เดิมทีรัฐบาลวางแผนที่จะใช้ พรบ.ภาษีที่ดินใหม่ ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อนำรายได้เข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บได้ไม่ต่ำกว่า 70,000 ลบ./ปี แต่…เมื่อ #Covid19 มาเยือนอย่างไม่คาดฝัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก คนไม่มีอำนาจจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิม หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่า 90% ทำให้รัฐบาลตัดสินใจช่วยบรรเทาภาระประชาชน ด้วยการลดภาษีดิน 90% ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี

ข้อมูลจากประชาธุรกิจ เปิดเผยว่า การลดภาระภาษี ทำให้อปท. ได้รับผลกระทบหนัก โดยในปี 2563 รายได้อปท. 7,547 แห่ง ลดลงกว่า 32,000 ลบ. จนรัฐบาลต้องอนุมัติงบประมาณกว่า10,000 ลบ. มาชดเชย

อ้างอิงจากฐานเศรษฐกิจ แหล่งข่าวของกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า ภาษีที่ดินปี 2565 จะต้องชำระภายในเม.ย. นี้ ซึ่งอาจต้องรอดูว่า คลังจะเสนอลดหย่อน 90% หรือไม่หากไม่ลด แต่ให้ท้องถิ่นจัดเก็บ 100% เท่ากับรัฐบาลให้ อปท. แบกหน้าชนกับประชาชน ซึ่งเชื่อว่าไม่มีรายใดยินยอม ในมุมกลับกันหากรัฐบาลลดภาษีรายได้จากการจัดเก็บในปี 2565 จะไม่ต่างจากปี 2563-2564

ปี 2563 ท้องถิ่นทั่วประเทศจัดเก็บภาษีที่ดินได้ รวม 3,339  ลบ.  จาก 10% ของยอดเต็มที่เรียกเก็บ หากจัดเก็บ 100 % จะมีรายได้ 33,390 ลบ. ส่วนปี 2564 รอรายงานจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะใกล้เคียงหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563

ด้านกทม. คาดว่ารัฐบาลน่าจะลดภาษีที่ดินให้กับประชาชน เพราะ สถานการณ์ยังไม่ปกติโดยปี 2564 จัดเก็บภาษีได้ 1,800 ลบ. สูงกว่าปี 2563 ที่จัดเก็บได้ 1,200 ลบ. โดยปี 2565 ประชาชนจะเสียภาษีอัตราไม่ต่างจากปี 2564 เพราะราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์จะปรับขึ้นในปี 2566

ถ้าใครอยากรู้ว่าอัตราภาษีที่ดินปี 2565 เราต้องเสียเท่าไหร่ หากไม่ลดหย่อน สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ ภาษีที่ดิน 2565