ภาษีที่ดินใหม่ยังคงเป็นประเด็นน่าจับตา ล่าสุด ได้มีการเปิดเผยสรุปผลการศึกษาและพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เบื้องต้นมีรายละเอียดหลักๆ ที่เปลี่ยนแปลง อาทิ

  • เว้นภาษีสำหรับบ้านหลังแรกที่ มูลค่าไม่เกิน 20 ลบจากเดิม 50 ลบ.
  • พาณิชยกรรมปรับลดเพดานภาษีลงมาที่ 1.2% จากเดิม 2%
  • เกษตรกรรมปรับลดเพดานภาษีลงมาที่ 0.15% จากเดิม 0.2%
  • สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าปรับลดเพดานลงมาเหลือ 3% จากเดิม 5%
  • ปรับลดโทษจำคุก ยกเว้นผู้ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือแสดงหลักฐานเท็จ

สำหรับรายงานฉบับเต็ม สามารถคลิกอ่านเพิ่มได้ ที่นี่